Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Sąmonės automatizmai

Sąmonės automatizmai

Gamtoje. įskaitant ir žmogų, yra daug vyksmų, ištariamų žodžių automatiškai, kuriems siela (ar sielos) neturi arba turi mažiausiai įtakos. Tai judesiai, pradedami valingai su sielos žinia, tačiau vėliau, tuos judesius kartojant susidaro asocijuoti ryšiai tarp atskirų raumenų grupių ir atitinkamų nervų sistemų. Šį fiziologinį derinį reikia suprasti kaip Kūrėjo energijos taupymą kuriant. Mat automatiniai judesiai sutaupo daug sielos energijos. Jų dėka net nuovargis mažėja, dargi pailsima. Pvz., snausdamas gali verpti, megzti, siūlus vyti, miegodamas joti ir kitus darbus, kurie nereikalauja nuolatinio dėmesio, atlikti.

Sielos sąmonės automatizmo geras pavyzdys yra instrumentinės ar vokalinės muzikos įgūdžiai. Pradžioje reikia valios, motorikos (judesių), klausos, atitinkamų raumenų ir galvos smegenų intensyvesnės kraujotakos. Atsiradus klausos ir judesių automatizmui, minėtų valingų veiksnių funkcijos, išskyrus tik galvos smegenų ir jų muzikinių centrų asociacijų sąsajas su

motorika ir klausa, atkrinta.

Be sielos poveikio galimi monotoniški - automatiški pirštų ir kitų kūno dalių judesiai, nuo kurių atprasti gana sunku. Energijos sankaupoms pašalinti kartais neužtenka sielos pastangų (juolab, jei netreniruota). Tą susikaupusią energiją kartais net medikamentais tenka pareguliuoti, būtinai siejant ir sielos pastangas.

Šiais nervų sistemos asociaciniais ryšiais naudojamasi pedagogikoje ir kituose kvalifikacijos kėlimo - mokymo darbuose. Be automatizmo išnyktų daugelis specialybių ir profesijų, pvz. tuo remiasi muzikos technologijos, o ir vairuotojai be automatinių įgūdžių netoli nuvažiuotų. Kuo daugiau tokių asociacijų nervų sistemoje, tuo daugiau žmogus turi galimybių kurti. Poligloto galvos smegenyse aibė tų asociacijų. Žmogus turi suprasti gyvenimą, jo tikslus ir tas galimybes panaudoti pozityviems, geriausiems žmonių tikslams pasiekti.

Centrinė žmogaus sielos buveinė yra galvos smegenys. Kitoms kūno dalims sielos tenka tik tiek, kiek reikia sąlygoms sudaryti organizmo metaboliniams (medžiagų apykaitos) procesams vykti ir žmogaus veiklai tęsti bei sielos tobulėjimui siekti.

Galvos smegenis ir kitas kūno dalis galima pavadinti infrastruktūromis. Vienas Kanados neurochirurgas jas pavadino galvos smegenų jėgaine. Jei infrastruktūra gerai sutvarkyta, tai, reikia manyti, galvos smegenų ir sielos darbas vyks normaliai ir darniai. Galvos smegenų tarpusavio ryšiai yra labai gausūs. Iš jėgainės (kūno somatinės dalies) galvos smegenys reikalauja daug gamybinės energijos. Todėl protinio darbo metu žmogus pavargsta

greičiau nei dirbdamas fiziškai.

Postscriptum: tačiau automatizmu ne visuomet galima pasitikėti, pvz., važiuodami automobiliu susijaudinę galime nuspausti ne tą pedalą. Rizikos atveju sielai reikia veikti aktyviai ir tikrinti automatizmą.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...