Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 1-20 laiškai

Seneka 1-20 laiškai - ŠEŠIOLIKTAS LAIŠKAS

ŠEŠIOLIKTAS LAIŠKAS

Seneka sveikina mieląjį Lucilijų

Žinau, Lucilijau, jog tau aišku, kad niekas negali ne tik laimingai, bet ir pakenčiamai gyventi neužsiiminėdamas filosofija ir kad gyvenimą laimingą padaro tik tikroji išmintis, o pakenčiamą — jos pradai. Bet ir tai, kas aišku, reikia įtvirtinti ir kasdieniniais apmąstymais giliau įsikalti, nes dorus sumanymus daug sunkiau išsaugoti negu juos planuoti. Reikia būti atkakliam ir nuolatinėmis pastangomis kaupti jėgas, kol geri norai virs dvasios vertybėmis. Apskritai tau jau nereikia daugelio mano žodžių ar raginimų. Suprantu, kad esi daug pasiekęs. Žinau, iš kur pla­kia tai, ką man rašai: nėra tai nei išgalvota, nei pagražinta. Tačiau pasakysiu, ką jaučiu: viliuosi, bet kol kas dar nesu tikras dėl tavęs. Noriu, kad ir tu tą patį darytumei: nėra pagrindo taip greitai ir lengvai pasitikėti savimi. Ištyrinėk save, iš visų pusių pažink ir stebėk save. Pirmiausia žiūrėk, ar pažangą darai filosofijoje, ar pačiame gyvenime. Filosofija nėra kiekvienam įkandamas ar parodai skirtas užsiėmimas. Ji slypi ne žodžiuose, bet darbuose. Ji skirta ne tam, kad kaip nors prastumtume dieną, kad iki šleikštumo neįkyrėtų nuobodulys. Ji kuria ir formuoja sielą, tvarko gyvenimą, valdo poelgius, rodo, ką reikėtų daryti ir ko vengti, stovi prie vairo ir randa kelią plaukiant abejonių jūra. Be jos niekas negali gyventi be baimės, niekas negyvena ramiai. Kiekvieną valandą atsitinka daugybe įvykių, reikalaujančių patarimo, kurio galima ieškoti tik filosofijoje. Kas nors pasakys: „Ką man padės filosofija, jei yra likimas? Ką ji padės, jei viskas yra dievo valioje? Ką padės, jei viešpatauja atsitiktinumas? Negalime nei pakeisti to, kas neišvengiama, nei iš anksto pasiruošti tam, kas nežinoma; mano sumanymus arba dievas pasiima nuspręsdamas, ką turiu daryti, arba jiems priešinasi likimas4. Jei vienas iš šių teiginių teisingas, Lucilijau, arba jei visi jie teisingi, reikia būti filosofu. Ar likimas suriša mus savo nepermaldaujamu įstatymu, ar visatos teisėjas dievas viską paskirstė, ar atsitiktinumas be jokios tvarkos stumdo ir mėto žmonių reikalus — mus turi saugoti filosofija. Ji paragins mus, kad dievui būtume paklusnūs, o likimui — nenuolaidūs. Ji išmokys mus vykdyti dievo valią ir kantriai kęsti atsitiktinumus. Nėra reikalo dabar svarstyti, kas mūsų valioje, jei tai valdo apvaizda ar jei surištus mus tempia likimų grandinė, ar jei viešpatauja staigmenos ir netikėtumai. Grįžtu dabar prie to, kad tave paraginčiau ir paakinčiau neleisti savo sielos polėkiui nusilpti ir atšalti. Saugok jį ir padaryk, kad polėkis taptų nuolatine sielos būsena.

Jau iš pat pradžių, jei gerai tave pažįstu, dairaisi, kokių lauktuvių atneš šis laiškas. Ieškok ir rasi. Nėra pagrindo stebėtis mano širdies gerumu: iki šiol dosniai duodu iš svetimų aruodų. Bet kodėl gi iš svetimų? Visa, ką kas nors gerai pasakė, yra mano. Taip pat ir šis Epikūro pasakymas: „Jei gyvensi pagal prigimtį, niekada nebūsi vargšas, jei pagal kitų nuomonę— niekada nebūsi turtingas". Prigimčiai mažai tereikia, žmonių nuomonei — be galo daug. Net jei tu sukaupsi tiek gėrybių, kiek turi daugelis turtuolių, net jei likimas iškels tave virš privačiam turtui skirtos ribos, net jei jis apipils auksu, aprengs purpuru ir duos tiek malonumų ir lobių, kad tu išklosi žemę marmuru, net jei tu galėsi ne tik turėti, bet ir trypti savo lobius, net jei tu dar turėsi statulų, paveikslų ir visa, ką tik menas sukūrė prabangai,— tai išmoksi tik dar daugiau norėti. Natūralūs troškimai yra riboti, o troškimai, atsiradę dėl klaidingos žmonių nuomonės, yra beribiai. Keleivis pasiekia kelionės galą, o paklydėlis amžinai klaidžioja. Taigi pasitrauk nuo tuštybių ir, jei, ko nors siekdamas, norėsi sužinoti, ar tavo troškimas yra natūralus ar aklas, pažiūrėk, ar gali jis kur nors baigtis. Jei, ir toli pažengęs, matysi, kad iki tikslo lieka dar ilgesnis kelias, žinok, kad tavo troškimas nėra natūralus. Lik sveikas.

Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 1-20 laiškai