Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 1-20 laiškai

Seneka 1-20 laiškai - ANTRAS LAIŠKAS

ANTRAS LAIŠKAS

Seneka sveikina mieląjį Lucilijų

Remdamasis tuo, ką tu man rašai, ir tuo, ką girdžiu, daug tikiuosi iš tavęs: tu nebėgioji ir nekeiti vietos, permainomis nedrumsti savo ramybės. Tas blaškymasis— ligūstos sielos požymis. Manau, kad pagrindinis sveiko proto bruožas yra sugebėjimas sustoti ir bendrauti su savimi. Tačiau žiūrėk, kad daugelio autorių bei įvairių knygų skaitymas nevirstų betiksliu klaidžiojimu ir blaškymusi. Ilgai verta gaišti tik dėl didžių protų, penint jais sielą, jei trokšti perimti ką nors, kas tvirtai liktų joje. Niekur nėra to, kas yra visur. Tie, kurie gyvena keliaudami, turi galybes svetingų pažįstamų, o draugų — nė vieno. Tas pats neišvengiamai ištinka tuos, kurie bičiuliškai neįsigilina nė į vieną iš didžiųjų protų, bet viską perima greitai ir skubėdami. Neduoda naudos, neteikia jėgų maistas, išspjautas vos tik įdėjus jį į burną, niekas taip nekenkia sveikatai, kaip dažnas vaistų kaitaliojimas, negyja žaizda, kai, ją gydant, bandomi vaistai, nesustiprėja augalas, kuris dažnai persodinamas,— taip visa, kas daroma prabėgomis, neduoda naudos. Knygų daugybė tik išblaško. Todėl, jei nepajėgi perskaityti tiek, kiek turi, pakanka turėti tiek, kiek gali perskaityti. „Bet,— paprieštarausi,— kartais aš norėčiau atsiversti tai vieną knygą, tai kitą.“ Išlepintas skrandis geidžia ragauti daug valgių, kurie, būdami įvairūs ir skirtingo skonio, užuot maitinę, gadina jį. Todėl visada skaityk vertingas knygas ir, panorėjęs kada prie kitų pereiti, vėl grįžk prie pirmųjų. Kasdien ieškok ko nors prieš skurdą, mirtį bei kitas negandas ir, daug ką peržiūrėjęs, išsirink vieną dalyką, kurį galėtum tą dieną perprasti. Aš pats taip ir darau: iš daugelio dalykų, kuriuos perskaitau, ką nors perimu. Antai šiandien Epikūro raštuose (mat esu įpratęs ir į priešo stovyklą pereiti, bet ne kaip perbėgėlis, o kaip žvalgas) štai ką radau: „Garbingas dalykas,— sako jis,— yra linksmas skurdas". Iš tikrųjų tai nėra skurdas, jei jis linksmas. Skurdžius —ne tas, kuris mažai turi, bet tas, kuris trokšta daugiau turėti. Ar jam svarbu, kad dėžė kupina pinigų, kad lūžta klėtys, kad pilnos ganyklos ar kad gauna dideles palūkanas, jei jis trokšta svetimo, jei skaičiuoja ne tai, ką įgijo, bet tai, ką įgys? Klausi, kokia turtų riba? Žemiausia — turėti tai, kas būtiniausia, aukščiausia — tai, ko pakanka. Lik sveikas.

Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 1-20 laiškai