Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 1-20 laiškai

Seneka 1-20 laiškai - ŠEŠTAS LAIŠKAS

ŠEŠTAS LAIŠKAS

Seneka sveikina mieląjį Lucilijų

Aš suvokiu, Lucilijau, jog ne tik tobulėju, bet ir keičiuosi. Nesakau ir netikiu, kad manyje nebeliko nieko, ką dar reikėtų keisti. Negi jau nebeturiu savybių, kurias reikėtų taisyti, mažinti arba stiprinti? Jeigu siela mato savo ydas, kurių ligi šiol nepripažino, vadinasi, ji pasidarė geresnė. Kai kuriuos ligonius reikia sveikinti, kad jie pasijuto esą sergantys. Tad norėčiau pasidalyti su tavimi mintimis apie tokį staigų savo pasikeitimą. Tada dar labiau tikėčiau mūsų draugyste — tikra draugyste, kurios neišardo nei viltis, nei baimė, nei savanaudiškumas, tokia draugyste, su kuria žmonės miršta ir dėl kurios miršta. Galiu nurodyti tau daugelį, kuriems stigo ne draugų, o draugystės. Negali taip atsitikti tada, kai sielas jungia viena valia trokšti viso, kas kilnu. Kodėl tai neįmanoma? Jos žino, jog tada visa, ką jos turi, yra bendra, pirmiausia bendros jų nelaimės. Tu net negali įsivaizduoti, kiek daug svarbaus, kaip man atrodo, atneša kiekviena diena. „Pasidalyk ir su manim,— sakai,— tomis priemonėmis, kurių veiksmingumą pats patyrei." Aš ir pats trokštu viską tau perteikti ir džiaugiuosi, kad, šio to išmokęs, galėsiu mokyti kitą. Manęs nenudžiugins joks daiktas, net ir labai nepaprastas ar naudingas, jei tik aš vienas apie jį žinosiu. Jei man kas nors padovanotų išmintį, bet su sąlyga, kad slėpčiau ją savyje ir su niekuo jos nesidalyčiau, aš jos atsisakyčiau. Joks gėris nėra mielas, jei jį turi vienas. Išsiųsiu tau knygų ir, kad smarkiai nevargtum ieškodamas jose naudingų patarimų, įdėsiu žymeklius, kurie padės tau iš karto rasti tai, kas man ten patinka ir žavi. Tačiau gyvas balsas ir bendravimas duotų tau daugiau naudos negu parašyti žodžiai. Reikėtų tau pačiam dabar atvykti Čionai pirmiausia todėl, kad žmonės labiau tiki akimis, negu ausimis, antra, todėl, kad kelias per pamokymus yra ilgas, o per pavyzdžius— trumpas ir veiksmingas. Kleantas nebūtų taip gerai perteikęs Zenono mokymo, jei būtų tik girdėjęs jį. Bet jis gyveno kartu, žinojo jo paslaptis, stebėjo, ar pats Zenonas elgiasi pagal savo taisykles. Platonas ir Aristotelis, ir minia išminčių, vėliau išsisklaidžiusių įvairiomis kryptimis, daugiau naudos gavo pažindami Sokrato būdą, negu žinodami jo žodžius. Metrodorą, Hermarchą ir Polieną didelius vyrus padarė ne Epikūro pamokos, bet gyvenimas kartu su juo. Kviečiu tave čia ne tik tam, kad gautum naudos, bet kad ir pats būtum man naudingas. Būdami kartu, mes vienas kitam daugiau duosime.

Dabar, kadangi privalau tau atiduoti kasdieninę duoklę, parašysiu, kas man šiandien patiko Hekatono raštuose. Jis sako: „Klausi, ką aš pasiekiau. Susidraugavau pats su savimi“. Pasiekė jis daug: niekada nebebus vienišas. Žinok, kad toks žmogus bus ir visų draugas. Lik sveikas.

Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 1-20 laiškai