Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 1-20 laiškai

Seneka 1-20 laiškai - AŠTUNTAS LAIŠKAS

AŠTUNTAS LAIŠKAS

Seneka sveikina mieląjį Lucilijų

„Tu liepi man,— taip atsakai,— vengti minios, atsiskirti ir pasitenkinti savo sąžine. Tai kur tie jūsų pamokymai, patariantys mirti besidarbuojant?" Betgi tai, ką tau patariu — pasislėpti ir užrakinti duris,— aš pats padariau, kad galėčiau padėti daugeliui. Nė vienos dienos nepraleidžiu dykinėdamas. Dalį nakties skiriu mokslams. Nemetu užsiėmimų dėl miego, jis mane kariaute užkariauja, o išvargusios, limpančios akys dar tebebūna nukrypusios į darbą. Pasitraukiau ne tik nuo žmonių, bet ir nuo reikalų, pirmiausia — nuo savo asmeninių. Esu užsiėmęs ainių rūpesčiais. Jiems ir surašau tai, kas galėtų jiems padėti. Lyg naudingų vaistų rinkinius pateikiu raštu sveikus pamokymus, patyręs, kad jie sėkmingai gydo manąsias votis, kurios jei ir neišnyko, tai bent nustojo tvinkti. Rodau kitiems tą teisingą kelią, kurį pats radau taip vėlai, pavargęs nuo klajonių. Šaukiu: „Venkite visko, ką vertina minia, ką pakiša atsitiktinumas. Įtariai ir baikščiai žvelkite į bet kokį atsitiktinį pasisekimą. Ir žuvys, ir žvėrys kimba ant saldžių vilčių kabliuko. Manote, jog tai — likimo dovana? Ne, tai — spąstai. Kas iš jūsų nori saugiai praleisti gyvenimą, tegu kiek galėdamas vengia šitų lyg paukščių gaudymo klijais išteptų gėrybių, kurios mus, vargšus, štai kaip apgauna: manome, kad mes sugavome laimikį, o iš tikrųjų patys užkimbame. Šitoks kelias veda į bedugnę, o tokio nepaprastai puikaus gyvenimo galas — kritimas į ją. Be to, neįmanoma net ir priešintis, kai sėkmė pradeda mus vesti klystkeliais. Arba eiti tiesiai, arba iš karto suklupti. Likimas negrąžina atgal, bet parbloškia ir kerta. Taigi vadovaukitės tokiu sveiku ir naudingu gyvenimo būdu: kūnui pataikaukite tik tiek, kiek reikia gerai sveikatai. Su kūnu elkitės griežčiau, kad jis nenustotų paklusti sielai. Tegu maistas tik alkį malšina, gėrimas — troškulį, tegu drabužis saugos tik nuo šalčio, o būstas — nuo visų kitų negandų. Visai nesvarbu, ar būstas — iš velėnos, ar iš įvairiausių svetimų kraštų akmenų. Žinokite, kad po šiaudiniu stogu žmogui nė kiek ne blogiau negu po auksiniu. Niekinkite visa, kas, be reikalo vargstant, daroma norint puošti ar parodyti. Atminkite, kad niekas, išskyrus sielą, nėra vertas nuostabos. Jei ji didelė, tai nieko nebėra didesnio". Negi, tavo nuomone, kai šitai kalbu pačiam sau, kai kartoju ainiams, atrodau teikiąs mažiau naudos, negu stodamas teisman laiduoti arba antspauduodamas testamento lenteles¹, arba senate balsuodamas už kandidatą? Tikėk manimi - kas iš pažiūros yra dykūnas, tas turi daug didesnių rūpesčių: užsiima ir žmogiškais, ir dieviškais dalykais.

Bet laikas baigti ir, kaip esu įpratęs, atsiskaityti už šį laišką. Tai bus ne iš mano atsargų. Iki šiol vartinėju Epikūro mintis, o šiandien perskaičiau tokį jo posakį: „Jei nori būti tikrai laisvas, vergauk filosofijai". Jei tu paklusai ir atsidavei jai, tavo reikalas nebus atidėtas kitai dienai: būsi išlaisvintas tuojau pat. Mat vergauti filosofijai — laisvė. Galbūt paklausi mane, kodėl mieliau pateikiu tiek daug gerų Epikūro negu mūsų pasakymų. Bet kodėl tu manai, kad šios mintys yra tik Epikūro, o ne visų žmonių? Kiek daug poetų pasako tai, kas pasakyta ar turi būti pasakyta filosofų. Nekalbu apie tragikus ir mūsų dramas², kurios taip pat turi rimties ir užima tarpinę vietą tarp komedijų ir tragedijų. Kiek iškalbingiausių eilių galima rasti mimuose! Kiek daug Publilijaus minčių turėtų deklamuoti ne basi, bet koturnuoti3 aktoriai! Pateiksiu vieną jo eilutę, skirtą filosofijai, ir kaip tik tai jos daliai, kuri tik ką čia buvo nagrinėta. Poetas tvirtina, kad atsitiktinai gautas gėris nėra mūsų turtas:

Ne mūsų tai, kas atsirado mums staiga

Panorus ko. 

Prisimenu, jog tu šią mintį esi pasakęs kur kas geriau ir trumpiau:

Ne tavo tai, ką tau sumanė duot lemtis.

Nepraleisime ir šito, galbūt net dar geresnio tavo posakio:

Padovanoti turtai gali būti atimti.

Jis skolos negrąžina: tik atidaviau tau tai, ką iš tavęs paėmiau. Lik sveikas.

Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 1-20 laiškai