Šeštadienis, Gruo 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 21-40 laiškai

Seneka 21-40 laiškai - TRISDEŠIMT AŠTUNTAS LAIŠKAS

TRISDEŠIMT AŠTUNTAS LAIŠKAS

Seneka sveikina mieląjį Lucilijų

Pagrįstai reikalauji, kad mudu dažniau vienas kitam rašytume. Pašnekesys duoda daugiausia naudos, nes pasiekia sielą pamažu. Miniai skaitomi iš anksto paruošti ir išpūsti samprotavimai kelia daug triukšmo, bet jie nebūna nuoširdūs. Filosofija yra geras patarimas, o patarimo niekas neduoda pakeltu balsu. Kai norima padrąsinti abejojantį, kartais reikia naudotis ir tais, sakyčiau, minios sambūriais. Tačiau, kai siekiama ne sužadinti norą mokytis, bet paskatinti mokytis iš esmės, pereinama prie tylesnių žodžių. Jie lengviau įeina ir užsilaiko, jų ir reikia nedaug, bet veiksmingų. Juos reikia sėti kaip sėklas, kurios, nors ir visai smulkutės, radusios tinkamą dirvą, išugdo savo jėgas: mažas grūdelis dideliu medžiu užauga. Tą patį daro protingi pamokymai. Iš pirmo žvilgsnio jie toli nesiekia, tačiau pamažu išsikeroja. Nors ir keletą žodžių teištariama, bet, jeigu jie įkrinta giliai į širdį, stiprėja ir tarpsta. Kartoju, pamokymų dalia tokia pati, kaip ir sėklų: ir nedideli būdami, jie daug padaro. Tik reikia, kaip sakiau, kad jie patektų ir įsiskverbtų į tinkamą sielą. Savo ruožtu ji pati duos vaisių ir grąžins daugiau negu gavo. Lik sveikas.

Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 21-40 laiškai