Penktadienis, Gruo 06th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 21-40 laiškai

Seneka 21-40 laiškai - TRISDEŠIMT DEVINTAS LAIŠKAS

TRISDEŠIMT DEVINTAS LAIŠKAS

Seneka sveikina mieląjį Lucilijų

Tavo prašomas aš rengiu savo samprotavimus: trumpai juos išdėstau ir stropiai dėlioju iš eilės. Bet žiūrėk, ar paprastas dėstymas nebūtų tau naudingesnis už šį būdą, kurį dabar visi vadina breviarium, arba santrauka, o kadaise, kai dar kalbėjome gryna lotynų kalba, buvo vadinamas, summarium, arba susumavimu. Pirmasis labiau reikalingas besimokančiam, antrasis — žinančiam, nes pirmasis moko, o antrasis tik primena. Ir vieno, ir kito dalyko duosiu tau iki soties. Bet tu nereikalauk iš manęs nuorodų: tas, kuris pasako, kas jį įkvėpė, pats lieka nežinomas. Taigi aš rašysiu tau viską, ko nori, bet savaip. O kol kas tu turi daugelį kitų, tik nežinau, ar jų raštai prisilaiko nuoseklaus dėstymo. Paimk į rankas filosofų sąrašą; jau tai privers tave pažvalėti, kai pamatysi, kiek daug žmonių vargo dėl tavęs. Panorėsi ir pats būti vienas iš jų. Matyt, pati geriausia taurios sielos savybė yra ta, kad galima ją skatinti siekti kilnių dalykų. Nė vienas didis vyras nesižavi tuo, kas menka ir prasta. Tik didingų dalykų vaizdas šaukia paskui save ir kelia aukštyn. Kaip liepsna šauna į viršų negalėdama gulėti ant žemės ir tuo labiau nurimti, taip mūsų siela nuolatos juda: kuo ji karštesnė, tuo neramesnė ir veiklesnė. Laimingas tas, kuris savo veržlumą nukreipia į gėrį. Jis nusimeta likimo valdžią, išlaiko saiką sėkmės atveju, mažina negandas ir niekina visa, kuo žavisi kiti. Trokšti geriau vidutinių negu per daug didelių dalykų ir niekinti šiuos yra kilnios sielos požymis. Vidutiniai dalykai yra naudingi ir reikalingi gyvenimui, o per dideli kenkia, nes peržengia saiką. Todėl išgula labai derlingi javai, o nuo per didelės naštos lūžta vaismedžių šakos, ir pernelyg gausus derlius nepribręsta. Tas pats atsitinka ir sieloms, kurias gniuždo begalinė sėkmė, kai, ja piktnaudžiaujant, daromos skriaudos ne tik kitiems, bet ir sau. Koks priešas padaro tiek blogio, kiek kai kuriems žmonėms padaro savi malonumai? Už jų nesusivaldymą ir beprotišką gašlumą galima atleisti tik todėl, kad jie patys kenčia nuo savo darbų. Ne be pagrindo juos kamuoja tokia beprotybė. Peržengęs natūralias saiko ribas, geidulingumas pasidaro begalinis. Saikas turi ribas, o iš gašlumo kilusi beprotybė yra beribė. Būtinų dalykų matas yra jų nauda, o kur dėsi perviršį? Todėl daugelis ir skęsta malonumuose, be kurių negali apsieiti, nes prie jų įprato. Tokie yra patys nelaimingiausi, nes nuėjo taip toli, kad tai, kas jiems kadaise buvo nereikalinga, dabar pasidarė būtinybė. Taigi jie ne naudojasi malonumais, bet jiems vergauja ir žavisi savo ydomis. O tai jau yra didžiausia blogybė. Nelaimės bedugnę pasiekia tas, kuriam šlykštynės ne tik malonios, bet ir patinka. Nėra vaistų tam, kurio nusižengimai virto įpročiais. Lik sveikas.

Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 21-40 laiškai