Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 41-60 laiškai

Seneka 41-60 laiškai - ŠEŠIASDEŠIMTAS LAIŠKAS

ŠEŠIASDEŠIMTAS LAIŠKAS

Seneka sveikina mieląjį Lucilijų

Aš skundžiuos, ginčijuos ir širstu. Ar ir dabar tebenori to, ko tau troško tavo Žžndyvė, auklėtojas ar motina? Ar tu suvoki, kiek bloga jie tau linkėjo? Kokios priešiškos mums esti mūsų artimųjų maldos! Ir tuo pavojingesnės, kuo laimingiau išsipildo. Jau nebesistebiu, kad nuo pat vaikystės mus persekioja visokeriopas blogis: išaugome tarp tėvų prakeikimų. Tegu dievai išgirsta ir nesavanaudišką mūsų maldai Ar ilgai dar prašysime ko nors dievų, tarsi patys negalėtume prasimaitinti? Ar ilgai dar mūsų pasėliai užims tokį plotą, kuris galėtų išmaitinti visą miestą? Kaip ilgai dar mums javus pjaus visa tauta? Ar ilgai dar patiekalus vieneriems pietums gabens daugybė laivų, ir net ne iš vienos jūros?! Jaučiui užtenka keleto margų ganyklos, vienas miškas išmaitina daug dramblių, o žmogus ieško maisto ir sausumoje, ir jūroje. Kaipgi yra? Ar prigimtis, dovanojusi mums tokį nedidelį kūną, davė tokį nepasotinamą pilvą, kad rajumu pralenkiame didžiausius ir ėdriausius žvėris? Visai ne. Ar ne trupinėlį skiriame prigimčiai? Ji tenkinasi mažu! Ne pilvo alkis mums daug kainuoja, bet išpuikimas. Tuos, kurie, pasak Salustijaus, ,.paklusnūs pilvui", turime priskirti prie žvėrių, o ne prie žmonių. O kai kuriuos net ne prie žvėrių, bet prie numirėlių. Gyvena tas, kuris daug kam reikalingas, gyvena tas, kuris reikalingas pats sau. O tas, kuris slepiasi ir stingsta nejudėdamas, lieka savo namuose kaip kape. Gali prie slenksčio marmure įrašyti jo vardą: jis pralenkė savo mirtį. Lik sveikas.

Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 41-60 laiškai