Sekmadienis, Gruo 15th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 41-60 laiškai

Seneka 41-60 laiškai - KETURIASDEŠIMT KETVIRTAS LAIŠKAS

KETURIASDEŠIMT KETVIRTAS LAIŠKAS

Seneka sveikina mieląjį Lucilijų

Vėl tu žeminies prieš mane, sakydamas, jog tau pirmiausia buvo priešiška prigimtis, o paskui — likimas. Juk galėtum išsiveržti iš minios ir pasiekti didžiausią žmogui prieinamą laimę. Jei filosofijoje yra kas nors gera, tai yra kaip tik tai, kad ji nežiūri kilmės. Visi, jeigu grįšime į pačią pradžią, yra kilę iš dievų. Tu — romėnų raitelis, į šį luomą tave atvedė uolumas. Bet daugeliui, dievaži, yra uždaryta keturiolika eilių1, ne visus įsileidžia kurija2, net karo stovykla, šaukdama į vargą ir pavojų, taip pat išdidžiai renkasi. Visi galime tobulinti sielą, todėl visi esame kilmingi. Filosofija nieko neatstumia ir nieko nesirenka; ji šviečia visiems. Sokratas nebuvo patricijus. Kleantas nešiojo vandenį, parsisamdęs laistyti sodą. Filosofija Platoną ne gavo kilmingą, bet tokį jį padarė. Kodėl gi tu nesitiki jiems prilygti? Jie visi — tavo proseneliai, jeigu tu pasirodysi esąs jų vertas. Vertas būsi tik įtikinęs save, kad kilmingumu niekas tavęs nepralenkia. Visų mūsų protėvių buvo tiek pat kartų, ir niekas neatsimena savo kilmės. Platonas sako, jog visi karaliai kilę iš vergų, o visi vergai — iš karalių. Viską sumaišė begalinė kaita, viską aukštyn ir žemyn mėtė likimas. Kas yra aukštos kilmės žmogus? Tas, kurį prigimtis apdovanojo dorybe. Reikia žiūrėti vien šito. Priešingu atveju, jeigu ieškosime senolių, tai suprasime, jog visi esame iš tų laikų, prieš kuriuos nieko nebuvo. Nuo pat pasaulio pradžios į šiuos laikus mus vedė nenutrūkstama kilimų ir smukimų grandinė. Pilnas prosenių aprūkusių atvaizdų atriumas3 nedaro žmogaus kilmingo. Niekas negyveno dėl mūsų šlovės. Tai, kas buvo prieš mus, yra ne mūsų. Siela padaro kilmingą tą, kuris, būdamas bet kurio luomo atstovas, gali pakilti virš likimo. Įsivaizduok, kad tu esi ne romėnų raitelis, o atleistinis. Ir tada galėtum pasiekti, kad tarp laisvai gimusių būtum vienintelis laisvas. „Kaip?" — paklausi. Jeigu gėrį nuo blogio skirsi nesivadovaudamas minios nuomone. Reikia žiūrėti ne į kelio pradžią, bet į jo pabaigą. Jei yra toks dalykas, kuris gali padaryti gyvenimą laimingą, tai jis yra gėris pats savaime. Jis negali virsti blogiu. Kaip čia yra? Kur klaida, jeigu visi trokštame laimingo gyvenimo? Klaida yra manyti, kad priemonės, kuriomis jį pasiekiame, yra jis pats, ir kuo labiau jo siekiame, tuo labiau tolstame nuo jo. Laimingo gyvenimo esmė yra visiška ramybė ir tvirtas tikėjimas, o žmonės ieško priežasčių nerimti ir ne neša, o velka savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos vis labiau tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau ir traukia save atgal. Taip būna tiems, kurie skuba ištrūkti iš labirinto ir beskubėdami susipainioja. Lik sveikas.

Jūs esate čia: Naujienos Seneka.Laiškai Lucilijui Seneka 41-60 laiškai