Pirmadienis, Gruo 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Septyni šimtmečiai vok. liet. santykių 4. Į KRAŠTĄ ATVYKSTA VOKIEČIAI

4. Į KRAŠTĄ ATVYKSTA VOKIEČIAI - 3. KALAVIJAS PAKELTAS

3. KALAVIJAS PAKELTAS

Pirmiausia šį kalaviją, kaip jau sakyta, išvydo aisčiai apie 1200 metus šiaurėje, prie Rygos įlankos. Į kraštą jį atnešė kalavijuočiai. Neilgai trukus jis pasirodė ir prie Vyslos. Ir tapo tokiu simboliu, kokio nesitikėta.

Tai buvo 1228 metai, kai Vyslos kairiajame krante, prie šiandieninės Torunės, ėmė kartkartėmis rodytis vyrai, užsėdę ant žirgų ir žvilgčioja per upę į rytus. Baltas apsiaustas, ant kurio išsiuvinėtas juodas kryžius, gobė stotingas jų figūras. Tai turėjo būti aukštesnės valdžios pasiuntiniai.

Taip jie jodinėjo palei upę. Apsiaustui prasiskleidus, pasirodydavo šaltas plienas, kuriuo raitelis buvo šarvuotas. Retkarčiais kuris riterių stabtelėdavo, nukreipęs žvilgsnį į kraštą rytuose, ir stverdavosi už kairio šono. Ten buvo prisegtas kalavijas. Jis buvo skirtas kovoti, užkariauti.

Ir blykstelėjo tada, 1230 metais, iš po baltojo apsiausto su juodu kryžiumi aštraus kalavijo žaibas. Ir kirto tas žaibas į lankas, į miškus, į namus ir pilis, į Baltų krašto žmonių gyvenvietes. Ir degino, žudė, naikino.

Greitai nukrito nuo šių žmonių pečių ir baltasis apsiaustas su juodu kryžiumi. Nebepridengti pasirodė šalti šarvai ir nuogas kalavijas. Kita ranka svaidė padegamuosius fakelus. Ir palengva didžioji krašto dalis virto vienos tautos kapu. O šį kapą užgulė didelis tamsus juodo kryžiaus šešėlis.

Vokiečių ordinas užkariavo kraštą. Dažnai taip pasakoma, trumpai ir paprastai. Ir tai skamba beveik nekaltai. Bet kai pagalvoji, kad su riterių atvykimu prie Vyslos baltams prasidėjo beveik 200 metų nepertraukiamas karas, supranti, kad šis užkariavimas visai kitaip vertintinas.

Apie pirmuosius 50 šio karo metų vokiečių mokslininkas dr. W.Piersonas „Prūsijos istorijos“ (Preussische Geschichte) p.90 rašė: „Pusės šimtmečio kruvinas darbas buvo užbaigtas, virš pagonybės griuvėsių pergalingai visiems laikams iškilo kryžius“. Reikia įsigilinti į šių žodžių turinį. Jie parašyti mūsų laikų žmogaus. Gerai pagalvokime! Tik tada aiškiai pamatysime tiek anų laikų gūdumą, tiek nenuovokumą to, kuris galėjo šitaip pasakyti. Šiais žodžiais susiejama krikščionybė, „meilės religija“, su „pusės šimtmečio kruvinu darbu“. Taigi kaip seniau nepajėgta, taip ir dabar nepajėgiama suprasti, ką gi iš tikrųjų krikščionybė reiškia. Ir taip buvo padarytas „kruvinas darbas“.

Jūs esate čia: Naujienos Septyni šimtmečiai vok. liet. santykių 4. Į KRAŠTĄ ATVYKSTA VOKIEČIAI