Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Septyni šimtmečiai vok. liet. santykių 7. ŽMONIŠKESNĖS PADĖTIES VOKIEČIŲ IR

7. ŽMONIŠKESNĖS PADĖTIES VOKIEČIŲ IR - 2. NAUJA SENBUVIŲ NAIKINIMO BANGA

2. NAUJA SENBUVIŲ NAIKINIMO BANGA 

Krašto valdovo dėmesį į Prūsijos padėtį vėliau patraukė ypatingas įvykis. Tai buvo didysis 1709-1710 metų maras.

Sakoma, kad maras užplūdęs iš užsienio, iš Lenkijos. Iš tikrųjų pirmiausia jis ir pasirodė pietuose. Paskui greit išplito. Ir netrukus visi šalies rytai tapo sergančiu, išmirštančiu kraštu. Vos bespėta laidoti lavonus, nes jų vis radosi naujų. Kas vieną dieną kasdavo duobę, tam kitą dieną pačiam jau supildavo kapą.

Po truputį maras apėmė visą kraštą. Pvz., Karaliaučiuje mirė tiek daug žmonių, kad gyventojus pagavo tikra baimė. Žiemą, atrodė, buvo mirštama nebe tiek daug, bet 1710 metų vasarą maras įsiplieskė su nauja jėga.

Iš 6-7 šimtų tūkstančių Prūsijos gyventojų tada išmirė daugiau nei trečdalis; krašto rytuose, Lietuvoje, maždaug pusė visų gyventojų – apie 160 tūkstančių lietuvių, vien įsrutiečių 66 tūkstančiai (von Baren, Įsruties pilis, p.82). Bet įsidėmėtina, kad ten, kur gyveno vien lietuviai, ir gyveno geresnėmis sąlygomis, mirimų būta daug mažiau; kai kuriose šiaurinėse vietovėse jų visai nebūta.

Daugybė valstiečių sodybų liko be gyventojų. Visoje Prūsijoje 10 834 sodybos buvo tuščios. Vien Įsruties apskrity jų buvo 4620, Ragainės – 1613, Tilžės – 1307, Klaipėdos – 871, per visą Prūsų Lietuvą – 8411.

Į tuščias sodybas kartais įsikeldavo apylinkių gyventojai. Bet dažniausiai ir jie netrukus mirdavo maru.

Dėl tokio gausaus išmirimo atsirado didelis darbo rankų stygius valstybiniuose ir privačiuose d v a r u o s e , taigi s u m a ž ė j o ir pajamos. Ir tik šis dalykas, regis, pagaliau padarė įspūdį. Tai turėjo pastebėti ir krašto valdovas, nors jis ir nelabai tuo domėjosi. Bet pinigų reikėjo daug. Ir teko rūpintis nauja darbo jėga, kad dirbtų pajamas duodančią žemę. Bet pirmiausia būtų derėję išsiaiškinti, kodėl maras nusinešė daugiausia aukų tose srityse, kur buvo didžiausia lažo prievolė.

Jūs esate čia: Naujienos Septyni šimtmečiai vok. liet. santykių 7. ŽMONIŠKESNĖS PADĖTIES VOKIEČIŲ IR