Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Septyni šimtmečiai vok. liet. santykių 11. LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪRA ...

11. LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪRA ... - 7. VEIKLOS KULTŪRA

7. VEIKLOS KULTŪRA

Žmogaus veikla pirmiausia yra jo žinių, kad ir kokios menkos jos būtų, įgyvendinimas. Tik žmogaus veiklos nevalia painioti su kai kurių jo psichinių būsenų pasireiškimu arba net fizinio gyvenimo vyksmu. Apie žmogaus veiklą kalbėtina tik tada, kai ja įgyvendinamos kokios nors nuostatos ar sumanymai. Kūniško ir psichinio gyvenimo poreikiai vis dėlto gali prie to prisidėti.

Taigi apibūdinant veiklos kultūrą kalbėtina apie žmogaus darbus ir jų atlikimą. Lietuvių gyvenime, žinoma, turi reikšmės iš vokiečių ir iš kitur ateinančios pažiūros ir patyrimai. Lietuviai juk nėra nuošalyje nuo dabartinės kultūros. Tačiau žemdirbys visados yra artimesnis praeičiai. Užtat ir jo veikloje aiškiausiai matyti tautos nuo senovės puoselėta darbo samprata ir kaip reikia dirbti.

Pagal tą sampratą lietuvis žemdirbys apdirba savo dirvas, prižiūri pievas, augina sodą ir gyvulius. Aišku, jis mokosi ir iš šiandieninio ūkininkavimo pateikiamų naujovių. O kaip džiaugiasi, kai naujausias mokslas tik patvirtina senąsias lietuvių žinias.

Pirmiausia jis mato, kad darbą reikia derinti prie gamtos jėgų , atlikti jį pagal tų jėgų antplūdį ir atoslūgį. Visa žmogaus veikla turi paklusti jų tėkmei ir niekad neiti prieš ją. Technikos beatodairiškumo vengtina kaip ir trumpalaikės sėkmės. Labai reikia diegti mintį, kad viskas gyvenime sudaro didžiulę bendriją, taip pat ir žmogus su gamta. Tokių pažiūrų įgyvendinimui reikalingas apsisprendimas, aišku, stiprina ir žmogaus pasitikėjimą savimi.

Ir tai pasakytina apie bet kokią veiklą. Visur lietuvis stengiasi pagelbėti pats sau. Šių laikų mašinos pagedusios daugiausia reikalauja specialistų, kad sutaisytų. O lietuvis bando net čia pats pasiekti tam reikalingų įgūdžių.

O dažniausiai lietuvis labai pasiduoda savo polinkiui kur tik įmanoma gamintis pačiam įrankius. Todėl greta mašinų jo vis dar turima ir savo darbo padargų. Ir jie vartojami kaip įprasta.

Lietuvio veiklos kultūrą iš esmės sudaro pastangos darbu kuo tiksliau įdiegti kas yra įsidėmėta ir suprasta . Tai, kas reikalauja aklo paklusnumo, jam nerūpi. Taigi žmogus, žmogiškumas jame tobulėja tik tada, kai jis veikla paverčia tai, ką laiko teisinga ir gera.

Labai įsidėmėtina, kaip lietuviai vertina žmonių veiklą. Nuo seno tikrai žmogaus verta veikla laikomi bene du dalykai. Tai žemės darbas, kuriuo skatinamas augimas gamtoje, ir mokymo darbas, kuriuo skatinamas žmoniškumo augimas. Todėl lietuviai ir linkę daugiausia į šio pobūdžio profesijas, tuo tarpu kitos ne itin mėgstamos bei vertinamos.

Jūs esate čia: Naujienos Septyni šimtmečiai vok. liet. santykių 11. LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪRA ...