Penktadienis, Lap 22nd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Sibiro „kristus“

SIBIRO „KRISTUS“ Milicininko atsivertimo istorija

Stalinas ir tauta

Tai, ką išgirdome, nebuvo tušti paistalai, kiekvienas žodis buvo paremtas nenuginčijama logika ir tikėjimu. Išgirdome pasakojimą apie dar vieną dievybę, pusdievį, o gal ir velnią Staliną (dar prieš dieną visų sutiktųjų lūpose buvo kitos „dievybės“ vardas – Visarionas). Mums buvo sunku klausytis apie kitos tautos didvyrį, kurį smerkia visas pasaulis, o lietuviams Stalinas visų pirma asocijuojasi tik su tremtimi į Sibirą. Tačiau savo gimtinėje, Gruzijoje Stalinas gerbiamas ligi šiol. Gruzinai neleido nugriauti Stalinui pastatytų paminklų. Be to iki šiol Gruzijoje autobuse šalia vairuotojo galima pamatyti kabantį Stalino portretą. Dar ir šiandien veikia namai-muziejus, kuriuose gimė ir augo Stalinas. Galbūt, daugeliui lietuvių ir kitų tautybių žmonėms tai nepatinka, kelia pyktį ir netgi agresiją, bet čia įsijungia tolerancijos dėsnis: negalima kištis į šalies gyvenimą ir menkinti jos didvyrius, kol tai neliečia kitų tautų – savame kieme kiekvienas tvarkosi kaip išmano. Žodžiu, net ir besipriešindami, privalome gerbti kitų nuomonę ir tolerantiškai apeiti aštrius kampus, vardan taikos ir ramybės.

Tai kas gi jis buvo, tas Stalinas? Iki šiol šis klausimas atviras ir, vargu ar kada bus išaiškintas vienareikšmiškai ir galutinai. Kokią vidinę jėgą turėjo šis žmogus, o gal ir ne žmogus, tiek metų šiurpinęs pasaulį? Mes dažnai kalbame apie istorinius įvykius, praeities situacijas, sąlygas ir labai mažai skiriame vietos asmenybei, tuo iškreipdami tikrąjį vaizdą, paversdami konkretų asmenį neliečiamybe gerąja ar blogąja prasme. Tačiau istorija patvirtina faktą, kad išskirtinės asmenybės keičia planetos likimą.

Gimė Stalinas nedideliame Gruzijos miestelyje Gori. Šiandien buvusiame jo tėvų name įrengtas muziejus. Namas nudrėbtas iš molio ir ne didesnis už traukinio kupė. Tėvai gyveno labai vargingai, tiek apie vaikystę. Visi kiti pasakojimai buvo tik apie Stalino sumanumą: jam vadovaujant, buvo laimėtas karas, o masinės represijos – tai tik buvo kova su vidaus priešais. Turbūt, mažai kas žino, kad Stalinas ir Hitleris turėjo vieną dvasinį mokytoją ir kad antrasis pasaulinis karas, iš esmės, buvo tik dviejų stiprių asmenybių tarpusavio kova, kurioje aukomis tapo milijonai žmonių.

Stalinas sukūrė sistemą, išlikusią istorijoje pavadinimu „Pagaminta TSRS“ (сделано в СССР). Sistemos esmė tokia: atskiros vieno gaminio dalys gaminamos skirtingose vietose. Pats surinkimas vyksta dar kitur. Brokdarį išaiškinti būdavo nesudėtinga, nes kiekvieną detalę gamino atskira įmonė, netgi respublika.

Stalinas – tautos didvyris, pirmasis galingos valstybės žmogus, šalies vadovas gyveno kaip paskutinis skurdžius. Kai jis mirė, nerado net naujų batų, visi buvo sudėvėti. Spintoje kabėjo tik trys kariški kostiumai – tai buvo visas jo garderobas.

Taip tauta prisimena Staliną. O ką ji pati kalba apie save? Kacha juokiasi ir pasakoja toliau: jau IVm.e. amžiaus užrašuose, išlikusiuose Gruzijoje, yra įrašas apie kyšio davimą – tai toks normalus ir suprantamas šiai tautai veiksmas. Norint Gruzijoje įstoti į institutą, vietą reikia „užsisakyti“ prieš kelis metus. Mūsų pažįstamas pasakojo, kaip jis institute per stojamuosius laikė matematikos egzaminą. Vietoj užduočių jis nupiešė žąsį ir išėjo. Dėstytojas pasivijo jį koridoriuje ir pasakė, kad jis priimtas, nes tėvas vietą jam jau seniai nupirkęs. Tokiu pat principu gaunamos ir įskaitos – pažymys priklauso nuo vaišių gausumo. Tie, kurie nori rimtai studijuoti ir įgyti žinių, važiuoja į Maskvą, Sankt-Peterburgą. Paskyrimas po baigimo taip pat priklauso nuo sumos. Kuo perspektyvesnė vieta, tuo brangiau ji kainuoja. Po studijų trejus metus niekas darbe nieko nereikalaus, suteiks galimybę apsiprasti ir pačiam pradėti veikti. Pasibaigus terminui, jau reikės mokėti duoklę, jei šviežiai diplomuotasis nesugebės per tuos tris metelius įsitvirtinti, tai bus tik jo problema.

Gal tie pasakojimai, tik prasimanymai, bet juk ne kiekviena tauta garsi tokiais prasimanymais. O be to, kam prasimanyti, jei gyvenimas ir taip ištisas cirko vaidinimas. Kai kalba pasisuko apie gruzinus Jehovos liudytojus, mus pradėjo krėsti juokas. Ir tikrai, kai pasakojime būrys tikinčiųjų ankstyvą rytą nesėkmingai nukrito nuo uolos taip ir nepakilę į dangų, nes „neteisingai nustatė saulėtekio laiką“, mes prapliupome juoku. Pasakojimo reziume: po nelaimės visi buvo nuvežti į ligoninę, gydytojas jų paklausė: „Jums subintuoti rankas ar sparnus?“

Gruzinai šalies praeitį gerbia ir saugo, nors galbūt garbė Gruzijoje suvokiama kitaip nei Lietuvoje. Po Stalino mirties, gruzinai turkams už penkis milijonus dolerių, „pardavė“ naujai padarytą pypkę, kurią, atseit, rūkė Stalinas. Buvo pasamdytas žmogus, kuris rūkė kelias paras, kad pypkė prisitrauktų tabako kvapo. Gruzijoje tarp kalnų yra miestas, kurį IVm.e. amžiuje pastatė Karalienė Tamara. Vanduo pakyla į dvyliktą aukštą, o specialistai nesupranta, kaip ir iš kur? Tarybiniais laikais komunistų partijos lyderis ir ilgametis Tarybų Sąjungos vadovas L.Brežnevas lankėsi Gruzijoje, karalienės Tamaros muziejuje. Jo žmona užsigeidė karalienės kambarinių batelių, kurie buvo išstatyti ekspozicijoje. Bateliai buvo iš aukso ir svėrė du kilogramus. Kadangi šalies vadovo noras visada yra įstatymas, gruzinai jam pakluso, tik pagal savo tradicijas. Per naktį buvo padaryti tokie pat bateliai ir įteikti vadui. Kaip sakoma: ir avys sveikos, ir vilkas sotus.

Žinoma, nereikia galvoti, kad viskas Gruzijoje taip paprasta. Ne, vyksta kova tarp musulmonų ir katalikų. Gruzinai-musulmonai atsirado po karo su Turkija. Jie gyvena Turkijos pasienyje. Jų nedaug ir vis mažėja, nes vaikai vis dažniau nepaklūsta tėvų valiai ir pakeičia tikėjimą. Žinomas atvejas, kai tėvas-musulmonas nužudė sūnų, nepanorusį priimti musulmonų tikėjimo. Apie karą Kacha kalbėti nenori – žaizdos jau gyja, kam jas draskyti iš naujo. Tik užsiminė apie vis iškylančius nesutarimus su Rusija ir apie atsiveriančią galimybę įstoti į NATO. Jei Gruzija įstos, Rusija praras išėjimą į Juodąją jūrą, bet bus atlaisvintas kelias musulmonams. Nežinia, kas blogiau.

Jūs esate čia: Naujienos Sibiro „kristus“