Trečiadienis, Lap 20th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj

1.Lietuvos Rericho draugija - JIE BUVO „ITIN PAVOJINGI

JIE BUVO „ITIN PAVOJINGI

 Šiuo metu  M.Žilinsko galerijoje eksponuojama paroda, skirta Rericho draugijos  įkūrimo Kaune 60-mečiui. Tai labai neįprasta ekspozicija. Rezistencijos paveldo archyvuose išlikusius dokumentus, nuotraukas, schemas, liudijančias, kaip buvo susidorota su Kauno Rericho  draugijos nariais, surado Domas Akstinas. Darant kratas, atimtos  Šimonio, Čiurlionio, Vydūno, Rericho knygos ir sudegintos, kaip  juodžiausiais inkvizicijos laikais, o draugijos nariai suimti,  kalinti saugumo rūsiuose bei lageriuose. Matyt, visiems diktatoriams  visada buvo baisiausia laisva dvasia, nes jos nebuvo galima  sunaikinti.

Prieš  šešerius  metus Kaune buvo įkurta Vydūno draugija, kurios pirmininke tapo  buvusi Rericho draugijos narė, Kauno akademinių klinikų gydytoja  Donata Stukaitė. Pagrindinis šios draugijos tikslas - palaikyti  žmonėse sąmoningumo ir dvasingumo idėjas.

Tarybų Sąjungai  okupavus Lietuvą, Rericho draugija buvo uždrausta, bet veikti  nenustojo. Ji pakeitė tik formą, iš dvasinės kultūros mokyklos  pereidama į kultūrinę rezistenciją. Draugijai priklausę nariai kaip  ir anksčiau rinkdavosi, tik dabar slaptai, ir kalbėdavo apie tai,  kad dvasios negalima palaužti ar sunaikinti, kad, nepaisant sunkumų,  reikia ištverti ir bet kokiomis sąlygomis išlikti žmogumi. 1949  metais draugijai priklausę žmonės buvo suimti.

Tiek Rerichas,  tiek Vydūnas mokė gerbti kiekvieną žmogų, todėl net iš lagerio grįžę  šios draugijos nariai neparsivežė pykčio ir neapykantos. Gal tik  gailestį, kurį jautė savo kankintojams. Todėl dabar, atgavus  nepriklausomybę, jiems labai skaudu matyti nepatenkintus,  besiskundžiančius žmones, nes piktas ir gobšus negali būti  laimingas. Daiktai tėra miražas, - kalba Donata, nes, palikdami šį  pasaulį, netenkame visko. Lieka tik siela, tokia, kokią mes  įstengėme išsiugdyti. Didžiausia laimė yra gyventi Tėvynėje ir laisvai reikšti savo mintis. Tai, kas lemta, turi įvykti, jau vien  dėl to, kad tik šitaip įgyjama patirtis, - sako rerichietė Vydūno  draugijos pirmininkė.

Virginija Vanagienė. Diena, 1995, kovo 4 d. Nr. 45 (174)

Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj