Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj

1.Lietuvos Rericho draugija - APIE KELIĄ AUKŠTYN

APIE KELIĄ AUKŠTYN

 (Pranešimas,  skaitytas rusų kalba Rericho draugijos konferencijoje Rygoje 2002  m.)

 

Šiuo metu, kai  nuolat didėja grėsmė mūsų planetai, kai gamtos stichijos skaudžiai  alina Žemę, o mūsų nedidelės šalys taip pat nuolat patiria   išbandymų, kaip gi mums elgtis? Kaip toliau gyventi?

Ką pataria  amžinosios išminties šaltiniai - Gyvoji Etika?

Hierarchija,   112. Kai tamsieji jus apsups ir ratas užsivers, jums liks tik kelias  aukštyn, pas Valdovą. Tuomet pajusite, kad Valdovas ne kažkur toli,  ir kad sidabrinis siūlas - virš jūsų. Tik ištiesti ranką!

Susitikimas   galimas ir neįsikišus tamsiesiems, bet dažniau tik sunkumų  apsiaustyje ir bėdoje atsidūręs žmogus siekia išmokti širdies  kalbos.

Bet ranką  ištiesti reikia. Jeigu savo žvilgsnio nekreipiame aukštyn, jei  neištiesiame rankos - pelnysime, ką patys sukūrėme.

Hierarchija,   84. Kaip įsitvirtinti Žinojime? Kaip prisiartinti prie aukščiausio Hierarchijos įstatymo? Tik subtiliau mąstant ir plečiant sąmonę.

Širdis, 16.  Kaip būtų nuostabu, jei dienai baigiantis kiekvienas savęs  paklaustume apie savo mąstymo kokybę per prabėgusias valandas.  Kokios sąmoningumo galios būtų pasiekiama, jeigu žmogaus mintys  stiprintų siejančią giją. Netinkamos mintys čia pat galėtų būti  pašalintos. Bet žmonės klausosi, bet negirdi. Ir skaito tik akimis.

 

Minime   100-ąsias Jurijaus Nikolajevičiaus Rericho gimimo metines. Jis yra pasakęs: „Gyvoji Etika - elgesio, veikimo ir gyvenimo norma."

Jurijus   Nikolajevičius - žymus mokslininkas, Rytų šalių žinovas, mokėjęs  daugelio jų kalbas. Jis manė esant tikslinga domėtis tautų  moralinėmis nuostatomis, teigė, kad Vakarų filosofai kalba aukštomis  frazėmis, bet gyvenime jomis nesivadovauja. Ir dėl šios priežasties  yra tam tikras Vakarų šalių atsilikimas.

Šviesaus   atminimo Birutei Valušytei (1912-1977) šiomis dienomis būtų sukakę devyniasdešimt. Ji buvo Lietuvos Rericho draugijos narė. B.Valušytę ne kartą lankėsi pas J.N.Rerichą. Prisimindama vieną viešnagę  pasakojo, kad jau artindamasi prie jo namų jautė šviesią gerą aurą.  Kai atsisveikinant Jurijus Nikolajevičius paduodamas paltą apsiautė  juo Birutės pečius, didelis gėrio ir šilumos srautas pripildė jos  sielą.

Svarbiausias   J.N.Rericho pasakytas mintis Birutė užrašė – tai dvi dešimtys tezių,  kurios išspausdintos leidinyje „Pered voschodom" („Prieš aušrą";  išleista rusų kalba Novosibirske) ir knygoje apie Rixardą Rudzitį.

Jurijus   Nilolajevičius patarė, kad lengviausia įtikinti rodant asmeninį  pavyzdį. Šiuo tikslu  „(...)  reikia įsteigti savo vidinę  laboratoriją". Atrodytų, nedaug reikia.

Hierarchija,   373. Dirbk, kurk gėrį, gerbk Šviesos Hierarchiją. Tik švari širdis!   Bet mokiniai turi skrupulingai vertinti savo mintis: ar kur nors  netūno puikybės, susireikšminimo ar savimylos kirminas. Sąžiningas  prisipažinimas - tai savybė, kurią turi išsiugdyti kiekviena siela.

Hierarchija,   146. Kai ryšys su Valdovu tvirtas, galima kalnus nuversti.  Hierarchijos siekimas kuria kultūrą, apie  kurią daug kalbama...  Tvirtas tėra tik dvasinis pasaulis - jis nesugriaunamas ir  nesuardomas! Galima sakyti, kad pirmasis žmogaus kultūringumo  požymis yra jo  gebėjimas gyventi išvengiant smulkių, buitinių  kivirčų ir nesantaikos.

O jeigu mūsų  kasdienybėje šių dalykų, kaip ir netolerancijos bei nuoskaudų, dar  pasitaiko, reikia atvirai sau prisipažinti: man trūksta  kultūringumo, mano ryšys su Valdovu silpnas, o egoizmo ragučiai  auga... Juk pasakyta: „...jeigu ne kartu, tai bent nesidaužyti  kaktomis; juk ragai gali išaugti. - Širdis, 21).

Džiugu, kad  galime dalyvauti Nikolajaus Rericho paveikslų Himalajų tema  parodoje.  Tai mus ugdo ir padeda augti. Šie paveikslai - kaip gaiva  mūsų išdžiūvusiai Žemei.

„Tad   atsigręžkime į tai, kas tvirta, - į susiliejimo su Hierarchija  dvasią. Apieškoję visą planetą, rasime tik vienintelį kelią -  aukštyn." (Hierarchija, 153).

Danutė Stukaitė

Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj