Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj 2. 10-as etikos for...

2. 10-as etikos for... - JULIJAI DVARIONAITEI-MONTVYDIENEI – 115 METŲ

JULIJAI DVARIONAITEI-MONTVYDIENEI  – 115 METŲ

1941 metais, atvykusi į  Kauną ir pradėjusi studijuoti Vytauto Didžiojo universitete, įsijungiau ir į  N.Rericho draugijos veiklą.

Šios draugijos pirmininkė  buvo Julija Dvarionaitė-Montvydienė. Pirmą kartą Juliją pamačiau teatre, kur ji  atliko Michaelis partiją Bize operoje „Karmen". Melsvas siluetas ir be galo  skaidrus

balsas nepamirštamas iki  šiol.

Iki šių dienų išliko  vienuolika Jelenos Rerich laiškų, rašytų Julijai Dvarionaitei-Montvydienei.  Šiandien šie laiškai - ir N.Rericho draugijos, ir Lietuvos istorijos  liudininkai.

 

Jelena Rerich, žinodama  apie būsimą Baltijos šalių Rericho draugijų kongresą 1937 metais Rygoje bei  rengiamą pranešimą moterų padėties klausimu, siūlo pagalvoti ir apie moterų  enciklopediją. Bent puoselėti mintį!

Citata iš 1937-ųjų  rugpjūčio 12 d. laiško: „Žinau, kad Jūsų subtili artistės prigimtis padės Jūsų  darbuose."

 

1937-ųjų gruodžio 24 d.

Džiaugiasi, kad gražiai  bendraujama su rygiečiais.

„Bendradarbiavimas - naujos  epochos pagrindas, bet kaip sunkiai jis skinasi kelią į gyvenimą.

Tamsos jėgos gerai žino,  kokios stiprios emanacijos sklinda iš meno kūrinių, todėl stengiasi arba  sunaikinti, arba atitraukti žmonių dėmesį.

Kaip dažnai vadinamoji  inteligentija nesuvokia didžiulės meno vertės ir, atmesdama apsaugą - Taikos  Vėliavą, griauna būties esmę."

Jelena Rerich turi  praktinių įžvalgų dėl Julijos darbo krūvio ir tikina, kad galima ir muzikos  mokykla, ir atlyginimas už darbą.

„Prašau perduoti  talentingai skulptorei poniai Tarabilda. Sveikiname Jos Madoną; joje tiek daug  tikro jausmo. Kai prisiliečiame prie slaptų ir šventų dalykų, būtinas žodžių ir  elgesio atsargumas.

Viena iš svarbių savybių -  saugoti tai, kas patikėta. Prisiartinus prie ŠVIESOS, atsakomybė didžiulė.  Prašau Jus be Gyvosios Etikos knygų ir kultūrinio darbo nieko nepasakoti  svyruojantiesiems. Ribotoje sąmonėje tos žinios lūžta ir atneša didelę žalą.

Todėl didieji Mokytojai  skelbė, kad kalbėti reikia pagal klausytojų sąmonę."

Atsako į klausimus:

1. chemikalus augalams  tręšti reikia naudoti atsargiai;

2. skiepai endeminiuose  židiniuose labai reikalingi. Jie padėjo likviduoti raupsus pasaulyje.

Kai psichinės energijos  sukaupta daug, joks užkratas nebaisus.

Pataria įgyti žinių apie  psichinę energiją, paisyti jos švaros, o ypač pabrėžia švarių minčių būtinybę.

 

1938-ieji, birželio 10 d.

„Ten, kur susirenka žmonės,  ypač - kur atmosfera įtempta ar „apnuodyta", gerovė visada reliatyvi. Aura  „sunki", nes žmonės nemoka bendradarbiauti. Menas vienyti žmones yra vienas  sunkiausių, bet nėra nieko aukščiau. Vienytojas yra visuotinio gėrio skelbėjas."

Jelena Rerich skatina  džiaugsmą. Kalba apie nusiminimo žalą.

„Nepasitenkinimas, pyktis,  susierzinimas užkerta kelią džiaugsmui.

Išmintingas herojus net  persekiojamas žino, kad kelias į džiaugsmą atviras.

Džiaugsmas - ypatinga  išmintis."

 

1938-ieji, liepos 2 d.

Pavasarį Lietuvoje vyko  vienybės su rygiečiais šventė.

Jelena Rerich ta proga  rašė: „Kur vienybė sutrinka, ten įsivyrauja skaidymasis.

Tebūnie šviesu Taikos  nešėjams."

Jelena Rerich pataria:   „Neprievartaukite savęs. Naudingas rytinis miegas, o jūs keliatės su saule.  Taupykite jėgas. Naudokite lengvą pienišką, daržovių maistą. Daržovės geriau  virtos. Saugokitės

peršalimų. Daugelis ligų  susieta su kosminės įtampos padidėjimu.

Jūs esate labai reikalinga  ir Jūsų niekas negali pakeisti.

Norėčiau, kad šalia Jūsų  būtų atsidavęs žmogus."

Nepataria kurti  bendruomenės, nebent trumpam. Esant netobulai žmonių prigimčiai, fizinis artimas  bendravimas gali virsti smulkių įsižeidimų, susierzinimų ir kt. židiniu.

Dėkoja už „Zelta gramata"  (kongreso medžiagą).

 

1938-ieji, spalio 8 d.

Primena, kad kiekvienas  organizmas individualus.

Dėkoja už grupės nuotrauką.

„Netikiu,  kad broniruotas  kumštis gali nugalėti suvienytas Europos ir Rytų jėgas.

Pabučiuokite nuo manęs  talentingąją Tarabildą.

Padėtis sunki, bet jeigu  vienoj vietoj skaidymasis,  tai kitoj - šviesi kūryba.

Visuomenė pradeda domėtis  antžemine būsena, slaptomis žmonių galiomis, energijų pasauliu."

Pataria susipažinti su  Kotrynos Senietės (14a.) ir Ispanijos Teresės (16a.) biografijomis.

 

1939-ųjų balandžio 22 d.

„Nuodingi laikai praeis."

 

1939-ųjų kovo 22 d.

Vokietijos kariuomenė užėmė  Klaipėdą, o rugsėjo 1 d. įsiveržė į Lenkiją. Vienok laiškas, rašytas 1939 m.  gruodžio 1 d., dar pasiekė Lietuvą:

„Džiaugiuosi, kad šviesaus  tobulėjimo ir kultūrinės statybos sargyboje stovi tokia jautri ir dvasinga  širdis kaip Jūsų. Tegul jūsų bendruomenė,  nepaisydama visų sunkumų,  susitelks  prie Jūsų. Sunkūs laikai skatina DVASIOS AUGIMĄ, nors neretai įžymius veikėjus  lydi ir išdavystės.

Sunkūs laikai visada  pirmiausiai atsiliepia kultūrai."

Taigi dar kartą  prisiminkime Saliamoną: „Viskas praeina".

Donatos  Stukaitės pranešimas, skaitytas 2008-ųjų gruodžio 19 d.

Kaune,  A. ir P. Galaunių namuose

Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj 2. 10-as etikos for...