Sekmadienis, Rugs 22nd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

feed-image
knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Teosofija J.Blavatskaja Biblioteka

Subkategorijos

Pavadinimas Autorius Peržiūros
NELYGYBĖS FILOSOFIJA Autorius Nikolajus BERDIAJEVAS 8198
Seneka 101-124 laiškai Autorius Seneka 12359
Seneka 81-100 laiškai Autorius Seneka 13368
Stiklo karoliukų žaidimas Autorius Hermanas Hesė 9974
Seneka 61-80 laiškai Autorius Seneka 12355
Seneka 41-60 laiškai Autorius Seneka 11056
Seneka 21-40 laiškai Autorius Seneka 11810
Operatorius, kūręs žemiškos... Autorius Giedrė Mikelkevičiūtė 4708
Seneka 1-20 laiškai Autorius Seneka 24806
ХIХ. Širdies Mokymas Autorius Richard Rudzitis 5078
SIBIRO „KRISTUS“ Milicininko atsivertimo istorija Autorius Diana Stungurienė 10851
Ar yra gyvenimas iki mirties Autorius Gin-Dia 10406
0. SEPTYNI ŠIMTMEČIAI Autorius Vydūnas 8453
Gyvačių karalystė Autorius E. Šimkūnaitė 12603
3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI Autorius E. Šimkūnaitė 19358
2. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI Autorius E. Šimkūnaitė 9345
1. Girios medeliai, žali žaliuonėliai Autorius E. Šimkūnaitė 10297
Vydūno dramos Autorius Vydūnas 8141
Nusidėjėlė Autorius Alfredas Cheidokas 10107
Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą Autorius Vytautas Gurevičius 19750
XVIII. Dvasinis Mokytojas Autorius Richard Rudzitis 3492
ХVII. Žinia apie Šviesos Broliją Autorius Richard Rudzitis 4676
ХVI. Evoliucijos mokykla Autorius Richard Rudzitis 4277
ХV. Gyvosios Etikos pagrindai Autorius Richard Rudzitis 4216
XIV. Pavojaus varpas Autorius Richard Rudzitis 2361
ХIII. Mokymas kaip gyvenimo leitmotyvas Autorius Richard Rudzitis 4353
ХII. Praktinė Joga Autorius Richard Rudzitis 4102
ХI. Visa apimantis gyvenimo Mokymas Autorius Richard Rudzitis 4164
Х. Žinios – žmonijos draugas Autorius Richard Rudzitis 4034
IХ. Pakantumo ir sutalpinimo Mokymas Autorius Richard Rudzitis 4223
VIII. Gyvoji Etika ir kiti Mokymai Autorius Richard Rudzitis 2743
VII. Naujos medicinos pagrindai Autorius Richard Rudzitis 2712
VI. Ką Gyvoji Etika duoda materialistiniam mokslui Autorius Richard Rudzitis 4131
V. Gyvoji Etika – naujas mokslas Autorius Richard Rudzitis 4448
IV. Nūdienos mokslas Autorius Richard Rudzitis 4523
III. Teosofija Autorius Richard Rudzitis 2647
II. Kristaus Mokymas Autorius Richard Rudzitis 2617
I. Tiesos šaltiniai Autorius Richard Rudzitis 4725
Ugnies Mokymas Autorius Richard Rudzitis 5384
Mano gyvenimas I.dalis Autorius Gandi 9298
TURINYS Autorius Vydūnas 2294
VARDŲ RODYKLĖ Autorius Vydūnas 3452
PAAIŠKINIMAI Autorius Vydūnas 4053
PRIGIMTA IR IŠMOKTA KALBA Autorius Vydūnas 3685
VYDŪNAS APIE MARIJĄ Autorius Vydūnas 3427
TAUTOS DIENA Autorius Vydūnas 2113
KO VIS PRISIMINTI TURĖTŲ ŽMOGUS Autorius Vydūnas 3303
TAUTOS VIENINGUMO PASITIKRINIMAS Autorius Vydūnas 1846
ŽMOGAUS IR TAUTOS ĮSIGALĖJIMAS Autorius Vydūnas 3218
PRASMINGASIS TEISINGUMAS Autorius Vydūnas 1898
TĖVIŠKĖS PASAKŲ SLĖPININGOJI REIKŠMĖ Autorius Vydūnas 3506
ŽMOGAUS PAREIGA SAVO TAUTAI Autorius Vydūnas 4936
ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ TAUTOS LIKIMĄ Autorius Vydūnas 4081
TAUTOS IŠLIKIMO SĄLYGA Autorius Vydūnas 3655
ŽMONIŠKUMO SUKRIKIMAS. ŽMONIJOS SUKRĖTIMAS. DABARTIES LAIKAIS. Autorius Vydūnas 3203
NIŪKOS IR GYVOS TIKYBOS ĮSIRODYMAS Autorius Vydūnas 3142
DABARTIES VYKSMAI ŽMONIJOJE IR TAUTŲ IŠLIKIMAS Autorius Vydūnas 3282
MŪSŲ PROSENIŲ TIKYBA Autorius Vydūnas 3287
SUSIPRASKIME IR VERTINKIME VIENS KITĄ Autorius Vydūnas 3323
ŽMOGAUS SUSIVOKIMAS Autorius Vydūnas 3982
MOKSLININKAS IR MENININKAS Autorius Vydūnas 1973
FILOSOFIJOS ESEISTIKA IR PUBLICISTIKA Autorius Vydūnas 1939
BENDRA KALTE DĖL RELIGIJOS NUVERTĖJIMO Autorius Vydūnas 3198
PAKELIUI. DABARTIES RELIGINIŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS. Autorius Vydūnas 7709
ŽMOGAUS SĄMONĖS PASIKEITIMAS Autorius Vydūnas 3849
PASAULIO ŠVIESA IR ŽMOGUS Autorius Vydūnas 4979
ŽMOGAUS KALBA, JOS SAVITUMAS IR REIKŠMĖ ŽMONIJAI Autorius Vydūnas 12357
NUODĖMĖ, KALTĖ, BAUSMĖ, ATLEIDIMAS, IŠGANYMAS Autorius Vydūnas 3585
ŽVILGSNIS Į GYVENIMO PASAULIO NUOSTABUMĄ Autorius Vydūnas 3370
PABUDIMAS Autorius Vydūnas 2097
GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ Autorius Vydūnas 8696
ŽMOGAUS GYVENIMAS IR IŠGYVENIMAI JO AMŽIAUS IR ISTORIJOS TARPSNIUOSE Autorius Vydūnas 9525
ŽMOGAUS IR JO TAUTOS LAISVĖ IR NELAISVĖ Autorius Vydūnas 6251
GYVENIMIŠKOJI ŽMOGAUS SAVIMONĖS REIKŠMĖ Autorius Vydūnas 8935
SAPNAS, MIRAŽAS AR GALGI? Autorius Vydūnas 3300
SEKMADIENIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJO BALSAS. ŽMOGUS KAIP SIELA SU DIEVU. Autorius Vydūnas 3056
SUVARŽYTAS IR NUSKAIDRINTAS SĄMONINGAS ŽMONIŠKUMAS Autorius Vydūnas 9969
PRŪSIJOS LIETUVIŲ LIKIMAS IR UŽDAVINYS Autorius Vydūnas 4305
GYVENIMO PRASMĖ Autorius Vydūnas 5292
RELIGIJA PER ŽMONIJOS ISTORIJOS TŪKSTANTMEČIUS Autorius Vydūnas 8151
DIDYSIS DABARTIES ŽMONIJOS PATIRTIES KLAUSIMAS KOSMINIU POŽIŪRIU Autorius Vydūnas 8729
SĄMONINGUMAS IR RELIGIJA Autorius Vydūnas 3818
KAS YRA PRIEŠIŠKA VOKIEČIAMS? Autorius Vydūnas 3488
ŽMOGAUS SĄMONĖS PRIEŠTARINGUMAS Autorius Vydūnas 4110
VASAROS SAULĖS GRĄŽA Autorius Vydūnas 3679
LIETUVIS Autorius Vydūnas 2571
GYVENIMAS IR JO GENIJAI Autorius Vydūnas 10238
BHAGAVAD GITA Autorius Vydūnas 2660
ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI TIKYBOS ATŽVILGlU Autorius Vydūnas 7894
ŠVIESA—TAMSA IR ŽMOGUS Autorius Vydūnas 4175
KAIP TAPTI SAULĖTU ŽMOGUM Autorius Vydūnas 3896
PATARTINA LAIKYSENA VISAIS LAIKAIS Autorius Vydūnas 2062
ŠVIESOS IR GYVYBĖS SLĖPININGUMAS Autorius Vydūnas 3687
ŽMOGUS IR TAUTOS NELAISVĖS IR LAISVĖS ĮSIGALĖJIMAS Autorius Vydūnas 3547
SKIRTINGO ŽMONIŲ ELGESIO PRIEŽASTIS Autorius Vydūnas 3545
ŽMOGAUS APSIREIŠKIMAI Autorius Vydūnas 3669
DIDŽIOJI ŽMONIJOS VALANDA Autorius Vydūnas 3621
KAIP AŠ ŽIŪRIU Į LIETUVIŲ — VOKIEČIŲ SANTYKIUS Autorius Vydūnas 3317
MUSŲ TAUTOS KULTŪROS GYVĖJIMAS Autorius Vydūnas 3643
TAUTOS BŪVIO TVIRTINIMAS Autorius Vydūnas 3558
KULTŪROS EIGA Autorius Vydūnas 3779
LIKIMO SLĖPINYS Autorius Vydūnas 3892
VILTINGUMAS Autorius Vydūnas 2120
MUSŲ TAUTOS GYVENIMO KRIZIS Autorius Vydūnas 3558
SIELOS KULTŪRA Autorius Vydūnas 4150
ŽMOGAUS ŽINOJIMAS Autorius Vydūnas 3899
MANO PASKAITOS Autorius Vydūnas 5183
TAUTOS LAISVĖ IR REIKŠMĖ Autorius Vydūnas 7112
ŽMOGAUS AUGIMAS IR AUGINIMAS Autorius Vydūnas 5429
RAŠYTOJAS IR TAUTA Autorius Vydūnas 4050
GYVYBES IEŠKOJIMAS Autorius Vydūnas 3534
SVAJONĖS IR TIKRENYBĖ Autorius Vydūnas 3495
SOCIALIZMAS Autorius Vydūnas 3282
MATERĖS TIKRENYBĖ Autorius Vydūnas 3654
IŠMANYTI JR TIKĖTI Autorius Vydūnas 3709
NATŪRALIZMAS Autorius Vydūnas 3771
EUROPOS TAUTŲ SANTYKIAI Autorius Vydūnas 4912
PAGAILA Autorius Vydūnas 2127
KRIKŠČIONIJA Autorius Vydūnas 3636
KARO MALDOS Autorius Vydūnas 2228
KULTŪRINĖ DAILININKO PAREIGA Autorius Vydūnas 3663
DIDVYRIO DRĄSA Autorius Vydūnas 4463
LIKIMO VALANDA Autorius Vydūnas 2191
MUSŲ KILMĖ Autorius Vydūnas 3784
TĖVAI IR VAIKAI Autorius Vydūnas 3795
MOGUS, JO DARBAS JR GYVENIMAS Autorius Vydūnas 2098
MUMYSE YRA GALĖ Autorius Vydūnas 3904
LABAI MUMS REIKALINGA YPATYBĖ Autorius Vydūnas 3610
MANYTI—SUPRASTI—MYLĖTI Autorius Vydūnas 3658
MOKSLAS — PAVOJUS Autorius Vydūnas 3733
MUSŲ SLĖPININGOJI APLINKYBĖ Autorius Vydūnas 3566
IEŠKOJIMAS DIEVO Autorius Vydūnas 3521
ŽMOGUS IR GYVULYS Autorius Vydūnas 3885
PASAULIO SUPRATIMAS JR TIKYBA Autorius Vydūnas 2265
ŽMONIŠKUMO SLENKSTIS Autorius Vydūnas 3646
ŽMOGAUS PAŽANGA ATSIŽVELGIANT Į JO VEIKIMĄ Autorius Vydūnas 3714
DRAUGIJA IR PAVIENIS ŽMOGUS ATSIŽVELGIANT Į PAŽANGĄ Autorius Vydūnas 3758
ŽMOGAUS PAŽANGA IR JOS AKSTINAI Autorius Vydūnas 3660
MAŽUMAS APIE EVOLIUCIJĄ Autorius Vydūnas 3412
ELEKTRIKA IR MATERIJA Autorius Vydūnas 2281
ŽMOGAUS ŽINOJIMO BEI IŠMANYMO SĄLYGOS IR SANTYKIAI Autorius Vydūnas 3823
GRIOVIMAS IR STATYMAS Autorius Vydūnas 2134
PRIEVARTOS VERTYBĖ ŽMOGAUS PAŽANGAI Autorius Vydūnas 3702
IDEALIZMAS IR REALIZMAS GYVENIME Autorius Vydūnas 4671
TIKRIAUSIAS BŪDAS ŽMONĖMS GELBĖTI Autorius Vydūnas 3635
KAM ŽMOGUS GYVENA Autorius Vydūnas 4887
LIETUVIŲ TIKYBOS PRASMĖ SENOVĖJE Autorius Vydūnas 3744
ŽMOGAUS IŠAUGIMAS IR TIKYBA ŠIANDIEN IR SENOVĖJE Autorius Vydūnas 3958
ŽMOGAUS VEIKIMAS Autorius Vydūnas 3689
PAGONIJA IR KRIKŠČIONYSTĖ Autorius Vydūnas 6147
THEOSOPHIJA IR THEOSOPHIŠKI MOKSLAI Autorius Vydūnas 2293
Teosofinis žodynėlis Autorius J.Blavatskaja 12771
Raktas į Teosofiją Autorius J.Blavatskaja 15234
Rojaus kelias Autorius Ulla Lachauer 21776
KALĖDOS Autorius Vydūnas 5796
SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ Autorius Vydūnas 7478
GIMDYMO SLĖPINIAI Autorius Vydūnas 6503
LIKIMO KILMĖ Autorius Vydūnas 5389
ŽMONIJOS KELIAS Autorius Vydūnas 5507
MIRTIS IR KAS TOLIAU Autorius Vydūnas 5405
SLĖPININGOJI ŽMOGAUS DIDYBĖ Autorius Vydūnas 10027
Sąmonė Autorius Vydūnas 9973
Tautos gyvata Autorius Vydūnas 7444
Mūsų uždavinys Autorius Vydūnas 8035
Apsišvietimas Autorius Vydūnas 5932
Visumos sąranga Autorius Vydūnas 14278
Kinui Šiaulių apskrityje – 100 metų Autorius Jonas NEKRAŠIUS 6753
Didysis Inkvizitorius Autorius Fiodoras Dostojevskis 6189
12. NAUJŲ LAIKŲ ATĖJIMAS Autorius Vydūnas 7145
11. LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪRA ... Autorius Vydūnas 8596
10. VOKIEČIAI IR LIETUVIAI MŪSŲ TĖVYNĖJE... Autorius Vydūnas 6441
9. VISA LIETUVIŲ TAUTA KARINĖJE ... Autorius Vydūnas 6617
Amžininkų atsiminimai Autorius Sudarytoja I.Nekrašienė 5121
KAZIMIERAS VENCLAUSKIS Autorius Sudarytoja I.Nekrašienė 10358
8. LIETUVIAI NAUJOMIS GYVENIMO... Autorius Vydūnas 6399
7. ŽMONIŠKESNĖS PADĖTIES VOKIEČIŲ IR Autorius Vydūnas 6590
6. VOKIEČIAI IR LIETUVIAI LENKIJOS... Autorius Vydūnas 7262
5. VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ SOCIALINĖ PADĖTIS Autorius Vydūnas 6986
4. Į KRAŠTĄ ATVYKSTA VOKIEČIAI Autorius Vydūnas 7807
3. Septyni šimtmečiai vok. liet. sant. Autorius Vydūnas 10052
Mahatma Gandi biografija Autorius vertė Diana Stungurienė 13821
II dalis. Lietuvos valdoma Klaipėda Autorius Isabelle Chandavoine 5663
I dalis. Prancūzmetis Klaipėdoje Autorius Isabelle Chandavoine 12002
3.Sugrįžo Vydūnas Autorius Donata Stukaitė 8752
2. 10-as etikos for... Autorius Donata Stukaitė 5962
1.Lietuvos Rericho draugija Autorius Donata Stukaitė 12719
11 Eilės Autorius Pranys Alšėnas 9322
10 ŽODIS UŽSKLANDAI Autorius Pranys Alšėnas 6377
09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ Autorius Pranys Alšėnas 10028
08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS Autorius Pranys Alšėnas 6652
07 PADANGEI VĖL NIAUKSTANTIS Autorius Pranys Alšėnas 6373
06 MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORINĖ APYBRAIŽA Autorius Pranys Alšėnas 13260
05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA Autorius Pranys Alšėnas 8138
04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS Autorius Pranys Alšėnas 5938
03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS Autorius Pranys Alšėnas 5278
02 BITĖNAI IR JANKŲ MERČIUS Autorius Pranys Alšėnas 5577
01 Martynas Jankus Autorius Pranys Alšėnas 9913
VYDŪNAS 1948 Autorius Aleksandras. Merkelis 13271
Jūs esate čia: Naujienos Teosofija J.Blavatskaja Biblioteka