Penktadienis, Lap 22nd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis

Teosofinis žodynėlis - S

SAMADHI (sanskr.). Ekstaziška ir visiško transo būsena. Šis terminas kilęs iš žodžių sam-adha, „susi-valdymas“. Tas, kuris valdo šią jėgą, gali vykdyti absoliučią visų savo sugebėjimų, fizinių ir mentalinių, kontrolę; tai aukščiausia jogos būsena.

SAMKHARA (pali). Buddizme viena iš penkių skandų (skandh), arba atributų.

SAMMA SAMBUDDA (pali). Visų praėjusių įsikūnijimų atmintis; jogos fenomenas.

SAMOFRAKĖ (gr.). Sala, išgarsėjusi Misterijomis, matyt, pačiomis seniausiomis, kada nors vykdytomis mūsų dabartinėje rasėje. Samofrakės Misterijos buvo žinomos visame pasaulyje.

SANA (sanskr.). Vienas iš trijų ezoterinių Dievų, kurių vardai: Sana, Kapila ir Sanatsudžata; paslaptinga trejybė, sauganti užgimimo ir persikūnijimo paslaptį

SVEDENBORGAS  (Swedenborg) Emanuelis (1688 – 1772). Švedų mokslininkas, aiškiaregys, liuteronų vyskupo sūnus. Kaip astronomas, matematikas, fiziologas, natūralistas ir filosofas jis neturėjo sau lygių, bet, neabejotinai, psichologijoje ir metafizikoje buvo atsilikęs nuo savo laikmečio. 46 metų jis tapo teosofu ir aiškiaregiu; nors jo gyvenimas visada buvo nepriekaištingas ir garbingas, jis niekada nebuvo tikru filantropu ar asketu. Jo aiškiaregiški sugebėjimai, vis tik, buvo nuostabūs, nors ir neišėjo už materialiojo lygmens ribų; viską, ką jis pasakė apie subjektyvius pasaulius ir dvasines būtybes, akivaizdžiai yra jo lakios fantazijos vaisius, o ne dvasinis įžvalgumas. Jis paliko daug darbų, kuriuos siaubingai neteisingai suprato jo pasekėjai.

SEN ŽERMENAS (grafas). (San Germain). Paslaptingas personažas, atsiradęs XVIII a. ir XIX a. pradžioje Prancūzijoje, Anglijoje ir kitose šalyse. Grafas Sen-Žermenas, neabejotina, yra aukščiausias Rytų Adeptas kada nors pasirodęs Europoje.

SEFIROTOS. Kabalistinis judėjų dešimties En-Sofo, beasmenio visatinio Principo arba Dievybės, dieviškų emanacijų pavadinimas.

SKANDOS arba SKANDHOS. (sanskr.). Kiekvienos asmenybės atributai, kurie po mirties formuoja, taip sakant, pagrindą naujam karminiam persikūnijimui. Viešojoje, arba ezoterinėje, budizmo sistemoje jų yra penkios:rupa – forma arba kūnas; vidana – jausmai; sandžna – sąmonė; sanskara – protiniai polinkiai; vidjana – protiniai sugebėjimai. Gimimo metu jos susijungia ir sudaro žmogaus asmenybę. Pasiekus brandą, skandos pradeda skirstytis ir silpnėti, po to seka džaramarana, arba karšatis ir mirtis.

SOMNAMBULIZMAS. Psichofiziologinė būsena. Pvz. lunatizmas, – „Vaikščiojimas miegant“.

SPIRITIZMAS. Tas pats, kas ir spiritualizmas, skirtumas tik toks, kad spiritualistai neigia persikūnijimo doktriną, o spiritistai priima ją kaip pagrindinį savo tikėjimo principą. Yra labai didelis skirtumas tarp jų pažiūrų ir rytų okultistų filosofinio mokymo. Spiritistai priklauso prancūziškajai, o spiritualistai – Amerikos ir Anglijos mokykloms. O teosofai, tikėdami mediumistiniais tiek spiritistų, tiek spiritualistų reiškiniais, atmeta jų „dvasių“ idėjas.

SPIRITUALIZMAS. Šiuolaikinis tikėjimas, kad mirusiųjų dvasios sugrįžta į žemę ir bendrauja su gyvaisiais.

STHULA ŠARIRA. (sanskr.) (angl. Sthula Sariram). Okultizme ir vedantos filosofijoje žmogaus fizinio kūno sanskrito kalboje pavadinimas.

STHULOPADHI (sanskr.) (angl. Sthulopadhi). Taraka radža-jogoje, fizinis kūnas budėjimo, sąmoningumo (džagrat) būsenoje.

SUKŠMOPADHI (sanskr.). Taraka radža-jogoje, tai fizinis kūnas miego (svapna) būsenoje ir karanopadhi – „priežastingumo kūnas“.

SUTRATMAN (sanskr.). Tiesiogiai – Dvasios siūlas; nemirtingasis Ego, Individualybė, kuris įsikūnija žmonėse gyvenimas po gyvenimo ir ant kurio, panašiai kaip karoliai, suverta nesuskaitoma daugybė jo asmenybių. Visapasaulinis gyvybę palaikantis oras, samašti prana; visapasaulinė energija.

 

ŠVENTASIS MOKSLAS. Pavadinimas, duodamas vidinei ezoteriniai filosofijai, kurios paslaptys senovėje buvo teikiamos pašvęstiesiems kandidatams ir kurias hierofantai atskleisdavo paskutinio ir aukščiausio pašventimo metu. Taip pat epitetas, kuris duodamas okultiniams mokslams bendrai; taip rozenkreiceriai vadino kabalą ir hermetizmo filosofiją.

 

Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis