Penktadienis, Lap 22nd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis

Teosofinis žodynėlis - T

TAIJDŽASI (sanskr.). Švytintis, liepsnojantis – pagal teijdžas – „ugnis“, – manasarupo, „manaso kūno“ atžvilgiu, o taip pat žvaigždžių ir kitų į žvaigždes panašių šviečiančių apvalkalų atžvilgiu. Vedantos filosofijoje šis terminas, šalia šios okultinės, turi ir kitas reikšmes.

TARAKA RADŽA JOGA (sanskr.). Viena iš brahmaniškos sistemos jogų, filosofiškiausia ir faktiškai paslaptingiausia iš visų, nes jos tikrosios dogmos niekada nebuvo atskleistos publikai. Tikra intelektualinio ir dvasinio mokymo mokykla.

TEOGONIJA (gr. theogonia). Tiesiogiai – Dievų kilmė.

TEODIDAKTOS (gr.). „Dievo apmokytas“, titulas, taikomas Amonijui Sakui.

TEOSOFIJA (gr.). Tiesiogiai – „dieviškoji išmintis“ arba „dievų išmintis“.

TERAPEUTAI (gr.). Žydų mistikų gydytojų, arba ezoterikų, mokykla, kartais klaidingai vadinama sekta. Jie gyveno Aleksandrijoje ir aplink ją; jų metodai ir įsitikinimai tyrinėtojams iki šiol yra mįslė; jų filosofija atrodo kaip orfizmo, pitagoriečių, esėjų ir grynos kabalistinės filosofijų kombinacija.

TETRAGRAMATRONAS (gr.). Tetragrama (tetra – gr. – susidedantis iš keturių dalių). Hebrajiški priebalsiai JHVH yra Dievo vardas. Tikrasis senovinis jo tarimas dabar prarastas; nuoširdžiai tikintys judėjai šį vardą laikė per daug šventu jog galima būtų tarti, todėl skaitydami tekstą jį pakeisdavo žodžiu Adonai, kuris reiškia Valdovas. Krikščionys paprastai JHVH vadina Jahova, mokslininkai, biblijos tyrinėtojai, – Jahve.

TEURGIJA (gr. theurgia). Apeigos, kuriomis siekiama priversti dievybes ar dvasias atlikti pageidaujamus veiksmus. Siekdamas šių tikslų, teurgas privalo būti absoliučiai švarus ir be savanaudiškų ketinimų. Šiuo metu praktikuoti teurgiją nepageidautina ir net labai pavojinga. Mūsų dienomis teurgijai arba dieviškai labdaringai magijai labai didelis pavojus tapti geotija, arba, kitaip sakant, būrimu (burtais, juodąja magija).

TRIADA arba TREJYBĖ. Bet kurioje religijoje ir filosofijoje – trys Viename.

TUMOS (gr.). Astralinė, gyvinė (gyvulinė) siela; kama manas. Tumos reiškia aistrą, troškimą ir sąmyšį, tokia prasme jį pavartojo Homeras. Šis žodis, tikriausiai, kilęs iš sanskrito tamas, kurio reikšmė tokia pati.

 

Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis