Ketvirtadienis, Lap 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis

Teosofinis žodynėlis - F

FALINIS KULTAS arba Lyčių kultas, (gr. phallos – vyro lyties organas). Pagarba ir garbinimas reiškiamas tiems dievams ir deivėms, kurie, panašiai kaip Indijoje Šiva ir Durga, atitinkamai simbolizuoja dvi lytis, vyrišką ir moterišką kūrybines jėgas ir neturi nieko bendro su tomis nešvankybėmis, kurias joms priskiria vakarietiški protai.

FERHO (gnost.). Nazarų gnostikų aukščiausioji ir didžiausioji kuriančioji jėga („Codex Nasareus“).

FILODELFIEČIAI. Pažodžiui: „tie, kurie myli savo brolius žmones“. Septynioliktame amžiuje įkurta kažkokios Džein Lidli sekta. Jie prieštaravo visai bažnytinei tvarkai, apeigoms ir ceremonijoms, net pačiai Bažnyčiai, bet mokė sekti sielos ir dvasios nurodymais iš vidinės Dievybės, savojo Ego arba Dievo mumyse.

FILONAS JUDĖJAS. Žydas iš Aleksandrijos, žinomas istorikas ir rašytojas; gimė apie 30 m. iki m. e., mirė apie 45 m.e. metus. Tokiu būdu, jam gerai turėjo būti žinomi didingi mūsų eros pirmo amžiaus pradžios įvykiai ir faktai apie Kristų, jo gyvenimą ir Nukryžiavimo dramą. Bet jis visiškai apie tai nutyli, stropiai išvardindamas tuo metu egzistavusias Palestinoje sektas ir brolijas. Nieko apie tai neužsimena ir aprašinėdamas tų dienų Jeruzalę. Jis buvo didis mistikas, jo darbuose gausu metafizinių ir kilnių minčių, o ezoterinėmis žiniomis nebuvo pralenktas keletą amžių. Įspūdingas jo Biblijos simbolizmo aiškinimas. Joje paminėti žvėrys, paukščiai, ropliai, medžiai ir vietovės, viskas yra, kaip pasakyta, „sielos būsenos, sugebėjimų ir aistrų alegorija“. Naudingi augalai buvo dorybių alegorijos, nuodingi – neprotingų potraukių ir t.t. Tai svarus liudijimas, patvirtinantis idėją, kad Filonas buvo susipažinęs su senąja Kabalą.

FILOSOFINIS AKMUO. Alchemikų terminas; taip pat vadinamas Projekcijų Milteliais; tai paslaptingas „principas“, turintis galią paprastus metalus pakeisti į auksą. Teosofijoje jis simbolizuoja žemosios žmogaus gyvinės prigimties transmutaciją į aukščiausią dievišką.

FREN (gr.). Pitagoriečių terminas, reiškiantis tai, ką mes vadiname kama manas, vis tik apšvitintą budhi manas.

 

Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis