Ketvirtadienis, Lap 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis

Teosofinis žodynėlis - H

HADAS (gr. Haides, Aides). „Nematoma“, tai yra šešėlių šalis, viena iš kurios sričių buvo Tartar, absoliučios tamsos vieta, panaši į gilaus miego be sapnų, egiptiečių vadinama Amenti sritimi. Sprendžiant iš alegorinių bausmių aprašymų, ši vieta buvo grynai karminė. Nei Hadas, nei Amenti nebuvo ta pekla, apie kurią dar ir dabar pasakoja kai kurie konservatyvūs šventikai ir dvasininkija; kaip tai bebūtų pateikiama, Hadas yra teisingo baudžiamojo atpildo vieta, bet ne daugiau. Tą vietą buvo galima pasiekti tik persikėlus į upės „kitą krantą“, tai yra perėjus Mirties upę ir dar kartą gimus laimei ar vargui. Gerai sakoma „Egyptian Belief“: „Pasakojimą apie Charoną, pervežėją (per Stiksą), galima rasti ne tik Homero kūriniuose, bet ir daugelio šalių poezijoje. Prieš pasiekiant Palaimintųjų (Prakeiktųjų) salas, reikia perplaukti Upę. Egiptietiškame „Rituale“ Charonas ir jo valtis aprašyti daugelį amžių iki Homero. Jis yra Ku-en-ua, vairininkas su vanago galva“.

HALIUCINACIJA (lot. Hallucinatio – kliedesys). Būsena, kartais atsirandanti dėl fiziologinių sutrikimų, kartais dėl mediumizmo, ir kai kada alkoholizmo atveju. Bet priežasčių, sukeliančių regėjimus, reikėtų ieškoti giliau nei fiziologijoje. Prieš visus tokius regėjimus – ypatingai sukeltus mediumizmo – įvyksta nervų sistemos susilpnėjimas, neišvengiamai sukeldamas nenormalią magnetinę būseną, kuri kenčiančiajam pritraukia astralinės šviesos bangas. Būtent ši šviesa sukelia įvairias haliucinacijas. Bet jos ne visada yra tai, į ką norėtų jas paversti gydytojai – tuščius ir nerealius sapnus. Niekas negali pamatyti to, kas neegzistuoja – tai yra tai, kas neįspausta į arba ant astralinių bangų. Aiškiaregis gali suvokti objektus ir įvykius (praeities, dabarties ir ateities), neturinčius nieko bendro su juo pačiu. Taip pat matyti keletą daiktų, visiškai nesusietų tarpusavyje tuo pačiu metu, tokiu būdu susidaro beprasmiškos ir absurdiškos kombinacijos. Girtuoklis ir aiškiaregis, mediumas ir adeptas astralinėje šviesoje mato atitinkamai skirtingus vaizdus; bet tuo metu, kai girtuoklis, beprotis, nereniruotas mediumas arba sergantis smegenų uždegimu mato, todėl, kad negali nematyti, nesąmoningai sukeldamas betvarkius, nesuvokiamus patiems, reginius; adeptas ir treniruotas aiškiaregys atsirenka ir kontroliuoja tokius reginius. Jie žino, į ką fiksuoti žvilgsnį, kaip tuos vaizdus, kuriuos jie nori stebėti, padaryti stabiliais ir kaip žvilgsniu įsiskverbti į viršutinius išorinius astralinės šviesos sluoksnius. Pirmiesiems tokie trumpalaikiai vaizdai astralinės šviesos bangose yra haliucinacijos, antriesiems jie tampa teisingais vaizdais to, kas buvo, yra ar bus iš tikrųjų. Atsitiktiniai blyksniai, virpantys vaizdai apgaulingoje šviesoje, kuriuos suvokia mediumas, adepto ir aiškiaregio vadovaujančios valios dėka tampa stabiliais vaizdais, teisingai atspindinčiais tai, į ką nukreiptas dėmesys.

HERMIS (gr.Hermes). Senovės graikų Dievas Hermis, arba Merkurijus; graikų mitologijoje „tas, kuris saugo žvaigždžių bandą“.

HERMIS TRISMEGISTAS (gr. Hermes Trismegistos). „Hermis triskart didis“, egiptietis. Mitologinė asmenybė, jo vardu vadinama hermetizmo filosofija. Egipte – Dievas Totas (Thoth arba Thot). Tai daugelio graikų rašytojų, rašiusių filosofijos ir alchemijos temomis, bendras vardas. Hermis Trismegistas yra Hermio arba Toto vardas, jo žmogiškuoju aspektu, kaip Dievas jis žymiai reikšmingesnis. Kaip Hermis-Tot-Aah jis yra Totas, jo simboliu yrašviesioji (atsukta į Žemę) Mėnulio pusė, turinti, kaip buvo tikima, kūrybinės Išminties esmę, „Hermio eleksyrą“. Kaipo toks jis susietas su Kinocefalu, tai beždžionė su šuns galva; dėl tos pačios priežasties jis kaip ir Anužis yra vienas iš Toto aspektų. Tuo pačiu pagrindu yra sukurta ir indusų Išminties Dievo su dramblio galva Ganeso arba Ganpato, Parvati ir Šivos sūnaus, išvaizda. Su ibiso galva jis yra šventu dievų raštininku, bet ir tada jis yra su karūna ir Mėnulio disku. Jis pats paslaptingiausias iš dievų. Hermis-Totas kaip drakonas, yra dieviška kuriančioji Išmintis. Dievybė, apie kurią kalbama hermetizmo knygose, apaštalas Paulius įvertina kaip tokią, kurioje „mes gyvename, judame ir esame būtyje“. Bažnyčios tėvai, Šv. Augustinas, Laktantijus, Kirilas ir kiti, aukštai vertino ir detaliai kalbėjo apie Totą-Hermesą.

HINAJANA (sanskr.). „Mažieji ratai“; Šventraščiai ir pietų buddistų mokykla; priešingybė mahajanai („Didieji ratai“) Tibete. Abi mokyklos mistinės.

HILLEL. Žymus Babilonijos rabinas, gyvenęs I a. prieš Kristų. Jis buvo fariziejų sektos įkūrėjas, mokslininkas, gyveno šventojo gyvenimą.

HIEROFANTAS. Tiesiogiai – „tas, kuris aiškina šventas sąvokas“.

HIPNOZĖ (gr. hypnos – miegas.). Daktaro Braido sugalvotas pavadinimas įvairiems procesams, kurių pagalba viena asmenybė su išvystyta stipria valia panardina kitą, silpnesnę, į savotišką transo būseną; Būdama tokioje būsenoje, silpnesnioji darys viską, ką jai įteiks hipnotizuotojas. Jei tai daroma nedorais tikslais, okultistai tai vadina juodąja magija arba kerais. Tai labai pavojingi veiksmai ir moraliai, ir fiziškai, nes paveikia nervų fluidus ir nervus, kontroliuojančius kapiliarinę kraujo apytaką.

I.H.S. Ši pirmųjų raidžių trejybė atitinka in hoc signo (su šiuo ženklu, – lot.) ir priskiriama Konstantino vizijai, apie kurią, išskyrus jos autorių – Euzebijų (Eusebius), niekas niekada nežinojo. I.H.S. interpretuojamas kaip Jesus Hominum Salvator (Jėzus Žmonijos Gelbėtojas, lot.), ir in hoc signo. Betgi, žinoma, kad graikų IHS buvo vienu pačiu seniausiu Vakho vardu. Kadangi Jėzus niekada nebuvo identiškas Jehovai, bet identiškas savo „Tėvui“ (kaip mes visi), ir greičiausiai atėjo tam, kad sugriautų Jehovos kultą, nei jį palaikytų, kaip tai akivaizdžiai parodė rozenkreiceriai, tai Euzebijaus užmačios aiškios. In hoc signo Victoreris (su šiuo ženklu nugalėsi, – lot.), arba Labarum 

(tau ir reš), tai labai senas ženklas, kuriuo ant kaktos buvo žymimi tik ką pašvęstieji. Tai reiškia: „su šiuo ženklu nugalėsi“ – tai yra nugalėsi per pašventimų šviesą – Lux.

 

Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis