Ketvirtadienis, Lap 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis

Teosofinis žodynėlis - I

ILIUZIJA. Okultizme viskas baigtinis (panašiai kaip visata ir viskas joje) vadinamas iliuzija, arba Maja.

INDIVIDUALYBĖ.  Tai vienas iš pavadinimų Teosofijoje ir okultizme duotų Žmogiškajam Aukščiausiajam Ego apibudinti. Mes skiriame nemirtingąjį ir dieviškąjį Ego ir mirtingą žmogiškąjį Ego, kuris žūna. Šis (asmeninis Ego) arba „asmenybė“, mirus kūnui, dar kurį laiką gyvena kamalokoje; tuomet, kai Individualybė egzistuoja amžinai.

IPATIJA (graik.). Moteris filosofė, gyvenusi Aleksandrijoje V a., mokiusi daugelį žymių vyrų, tarp jų ir Silezijos vyskupą. Ji buvo matematiko Feono duktė ir išgarsėjo savo mokytumu. Ji tapo Aleksandrijos vyskupo Teofilo ir jo giminaičio Kirilo velniško suokalbio auka ir jų įsakymu buvo bjauriai nužudyta.

IŠMINTIES RELIGIJA. Vieningoji religija, esanti visų dabar egzistuojančių tikėjimų pagrindu. Tas „tikėjimas“, kuris, esantis iš amžinybės ir atskleistas žmonių giminei tiesiogiai jų protėvių ir Ego sudvasintojų (nors bažnyčia laiko juos „puolusiais angelais“), nereikalavo nei „patrauklumo“, nei aklo tikėjimo, nes jis buvo žinojimas. Kaip tik šia Išminties Religija ir pagrįsta Teosofija.

IŠVARA (sanskr.). „Valdovas“ arba asmeninis dievas – dieviška Dvasia žmoguje. Tiesiogiai išvertus, suverenus (nepriklausomas) egzistavimas. Šivos ir kitų dievų titulas Indijoje. Šivą taip pat vadina Išvaradeva, arba aukščiausias deva.

 

Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis