Šeštadienis, Lap 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis

Teosofinis žodynėlis - J

JAMBLICHAS (Iamblichus). III – IV m.e. amžiaus žymus teurgas, teosofas, pašvęstasis. Jis daug rašė apie įvairių rūšių demonus, pasirodančius iškvietimo (magijos) metu, bet buvo kategoriškai prieš tokius veiksmus. Jo paprastumas, gyvenimo skaistumas ir nuoširdumas buvo labai aukšto lygio. Sakoma, kad jis galėjo levituoti (pakilti) net dešimt uolekčių virš žemės. (Uolektis – apie 0,5 m).

JEROGRAMATIKAI. Taip buvo vadinami Egipto žyniai, kuriems buvo patikima skaityti ir perrašinėti šventus ir slaptus raštus. Tiesiogiai – „slaptų raštų perrašinėtojai“. Jie buvo neofitų, besiruošiančių įšventinimams, globėjais.

JOGA (sanskr.). [1] Viena iš šešių daršanų, arba filosofijos mokyklų Indijoje.

JOGA [2] Meditacijos praktika, kaip priemonė, vedanti į dvasinį išsilaisvinimą. Jos pagalba įgyjamos psichodvasinės jėgos ir sukeltos ekstazinės būsenos veda į švarų ir teisingą amžinų tiesų suvokimą ne tik matomoje, bet ir nematomoje visatoje.

JOGAS (sanskr.). [1] Praktikuojantis, pasiekęs būseną, kai praktiškai tampa visų šešių savo „principų“ šeimininku, nes jis dabar paniręs septintame. Tai sudaro jam visišką galimybę kontroliuoti – dėka žinojimo Savęs irSavęs – kūniškas, intelektualias ir mentalines būsenas, kurios, nebegalėdamos trukdyti arba paveikti jo aukštojo Ego, suteikia jam laisvę egzistuoti pradinėje, dieviškoje būsenoje.

JOGAS. [2] Pavadinimas to, kuris praktikuoja jogą.

JOSIFAS FLAVIJUS. Pirmo amžiaus istorikas, judėjas, gyvenęs Aleksandrijoje, miręs Romoje. Euzebijus (Eusebius) priskyrė jam 16 parašytų įžymiųjų eilučių apie Kristų, kurios, tikriausiai, buvo įterptos paties Euzebijaus, stambiausio tarp Bažnyčios Tėvų klastočių meistro. Šią ištrauką, kurioje Josifas, kuris visą gyvenimą buvo ištikimu judėju ir mirė būdamas judėjų tikėjimo, vis tik pripažįsta atpirkimą ir dievišką Jėzaus kilmę, dabar daugelis krikščionių vyskupų šias eilutes pripažįsta kaip klastotę. Šis intarpas daugelį amžių buvo pagrindiniu Isa Kristaus realaus egzistavimo įrodymu.

JUGA (sanskr.). Tūkstantoji kalpos (kalpa) dalis. Pasaulio amžiai, kurių iš viso yra keturi, kurie eina paeiliui viso manvantarinio ciklo metu. Prieš kiekvieną jugą yra periodas, Puranose vadinamas sandhja, prietema, arba pereinamuoju periodu, o po jo sekantis kitas tokio pat ilgumo periodas vadinamas saghjansa, „dalinė prietema“. Kiekvienas iš jų tęsiasi dešimtadalį jugos. Grupė iš keturių jugų skaičiuojama kaip „dievų metai“, – vieni tokie metai atitinka 360 mirtingųjų metams. Tokiu būdu „dieviškais metais“:

1. Krita arba Satija juga  -  -  -     4 000

    Sandhja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    400

    Sandhjansa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  400

                                                     – – – –    4 800

2. Treta juga -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 000

    Sandhja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 300

    Sandhjansa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  300

                                                      – – – –    3 600

3. Dvapara juga  -  -  -  -  -  -  -  - 2 000

    Sandhja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200

    Sandhjansa  -  -  -  -  -  -  -  -  -   200

                                                      – – – –    2 400

4. Kali juga  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -1 000

    Sandhja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100

    Sandhjansa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -100

                                                     – – – –     1 200

                                       Viso      12 000

Mirtingųjų metais:

    4 800 X 360 = 1 728 000

    3 600 X 360 = 1 296 000

    2 400 X 360 =    864 000

    1 200 X 360 =    432 000

                             ––––––––

      Viso              4 320 000

Tai vadinama Maha juga arba manvantara. 2 000 tokių Maha jugų, arba 8 640 000 000 metų, sudaro kalpą: kuri yra tik Bramo „diena ir naktis“, arba dvidešimt keturios valandos. Tokiu būdu, „Bramos amžius“, arba šimtas jo dieviškų metų, prilygsta 311 040 000 000 000 mūsų metams.

 

Jūs esate čia: Naujienos Teosofinis žodynėlis