Penktadienis, Lap 22nd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos ugniesmokymas VII. Naujos medicinos pagrindai

VII. Naujos medicinos pagrindai

VII. Naujos medicinos pagrindai

Psichinės energijos auklėjimas bus tikrąja žmonijos sveikatos profilaktika.

Hierarchija, 190

Ugningai įkvėpdama mokslininkus ir kreipdama juos į naujus atradimus Gyvoji Etika, žinoma, negali apeiti medicinos, kuri gydo ir atstato fizinį kūną bei žmogaus sielą. Gyvoji Etika, suteikianti daugybę patarimų ir konkrečių nurodymų, yra naujosios medicinos pagrindas.

Gyvoji Etika, žinoma, nenuneigia geriausių praktinių nūdienos medicinos pasiekimų, bet naujos sąmonės šviesoje kviečia peržiūrėti ir iš naujo įvertinti senovės palikimą, ir taip pat suteikia niekuo nepakeičiamus impulsus naujiems medicininiams tyrinėjimams ir atradimams.

Nūdienos medicinoje klesti alopatija kryptis, pasižyminti didelėmis medikamentų dozėmis, kurių pagalba ji nori pagreitinti pasveikimo procesą. Jos farmakoterapija daugiausia remiasi chemija, tame tarpe narkotinėmis priemonėmis ir bromo preparatais. Gyvoji Etika, atvirkščiai, yra prieš narkotinių priemonių, įeinančių į daugelio receptūrų sudėtį, naudojimą medicininėje praktikoje, nes ilgalaikis jų naudojamas duoda priešingą efektą – nuslopina gyvybinį ligonio tonusą ir sunaikina jo intelektą. Taip pat pavojingas yra ir bromas, kurį Gyvoji Etika vadina „ugnių gesintoju“. „Narkotikų naudojimas sunaikins tris ketvirtadalius gyvybingumo“ (Listy Sada Morjii, d.II, 223).Šios priemonės leistinos tik išskirtiniais susirgimų atvejais, stiprių skausmų numalšinimui ir t.t. Ypač pavojingos narkotinės priemonės žmonėms su atvirais dvasiniais centrais, „ir būtent tada, jei kuris nors centras liepsnoja-veriasi. Deja, daugelis gydytojų nieko nėra girdėję apie tokius procesus, todėl dar daug bus pakenkta neteisingomis diagnozėmis“ (Pisma Jeleny Rerich, t.2, 7.05.38).

Gyvoji Etika pataria domėtis homeopatija, kuri dabar yra primiršta. Būtinas protingas homeopatijos  ir alopatijos apjungimas. „Išmintingas daktaras žino, kur naudinga panaudoti vieną ar kitą principą“ (Mir Ogniennyj, IIId., 523).

Ši nauja medicina – pavadinkime ją Agni Jogos medicina – tai indiškų vedų ir Tibeto medicinos, arba Indijos jogų ir Tibeto lamų gydymo praktinis patyrimas.  Aukščiausios Jogos sintezės ir tobulinimo sistema, naudojanti psichinius metodus, įspėja apie hathą jogą – žemąją jogą, kurios siūlomi kvėpavimo pratimai nūdienos planetos apnuodytoje atmosferoje, ypač miestuose, gali būti pavojingi. Kvėpavimo organų apvalymui ir sąmonės sustiprinimui Agni Joga siūlo tik paprastą trumpą pranajamą.

Naujoji medicina eina Agni Jogos keliu, kurios metodai paremti ilgalaikiais bandymais ir kviečia vystyti slypinčias žmoguje potencialias galias – ugninę arba psichinę, širdies energiją, ir ją pritaikyti kovojant su ligomis.

Žinome, kad paprasti džiaugsmingi pergyvenimai arba energijos pliūpsnis dažnai atstato pavargusį arba nusilpusį organizmą. Vadinasi, tokiomis akimirkomis žmoguje sužadinamos gyvybinės galios, psichinės energijos impulsai, kurie, suaktyvindami nervinę sistemą, organizme atstato pusiausvyrą. O „joga būtina todėl, kad kildami aukštyn, nepatirtume kritimų“ (Agni-Joga, 650).

Medicina siūlo vietoj vaistų panaudoti atitinkamas gamtines priemones, kurios ligoniui sukeltų norą priešintis ligai, taip pat keltų gyvybinį tonusą ir taip padėtų organizmui pačiam sėkmingai kovoti su liga. Todėl ypač ligos pradžioje ligoniui duodamos stipriai tonizuojančios priemonės. Kaip pastebi Agni-Jogos medicina, „visi vaistai yra tik pagalbinės, padedančios priemonės. Be pradinės energijos jokie vaistai neiššauks reikiamo veiksmo“ (Bratstvo, 11). Todėl, visų pirma, reikia duoti tokius vaistus, kurie veiktų ne tikį  sergančią vietą ar organą, bet ir suaktyvintų visus nervinius centrus, taip pažadindami paciento psichinę energiją.

Antra, būtinas ir paties ligonio gebėjimas tai priimti, arba tikėjimas savo galiomis ir gydytoju, tada pagalba bus priimta lengviau ir greičiau išlaisvins slypinčias organizme galias.

Taip pat gydytojas turi pagelbėti savo psichine energija, jos kibirkštį perduoti ligoniui. Gydytojas turi būti apdovanotas asmeniniu aukštu magnetizmu, galia arba pradinės energijos ištekliais. Apjungus visus tuos tris faktorius (medikamentai, ligonio gebėjimas priimti ir gydytojo širdies energija) išgijimas gali būti sėkmingas.

Gydytojas sustiprins savo gabumus, jei į ligonį kreipsis su nuoširdžia užuojauta ir simpatija, jei taps ligonio draugu. Ne šiaip jau Paracelsas sakydavo, kad norint tapti tikru žmogaus gydytoju, turi mokėti mylėti, tai yra atiduoti ligoniui geriausius savo širdies jausmus, dvasinę energiją, kurią skleidžia dorovinga gydytojo asmenybė ir pilna humanizmo jo širdis. Arba kaip linkėjo Hipokratas, gydytojas turi būti filosofas, tai yra „visapusiškai išsilavinęs žmonijos draugas“, plačios kultūrinės amplitudės, sąmoningai siekiantis tobulinti save ir harmonizuoti visą savo aplinką.

Štai tokią kilnią misiją gydytojui skiria Agni-Joga: „Dvasiniame tobulėjime gydytojai gali būti tikrieji žmonijos pagalbininkai“ (Aum, 3). „Galima paprašyti visų pasaulio gydytojų pradėti širdies sudvasinimo misiją“ (Mir Ogniennyj, d.II, 217).

Agni-Jogos medicina prie visų receptų ir vaistų pataria pridėti psichinės energijos kibirkštį, kaip stipriai gelbstinčią priemonę, ir taip nurodo, kokį didelį vaidmenį netolimoje ateityje ligų gydyme turės sugestija, arba įtaiga, o taip pat savitaiga. Tibeto medicina įsitikinusi, kad net vėžį pradinėje stadijoje, kaip ir kai kurias kitas sunkias ligas, galima išgydyti įtaiga. Todėl „kiekvienas gydytojas turi vystyti savyje įtaigos jėgą“ (Mir Ogniennyj, D.I, 293).

Taip pat Agni-Jogos medicina kviečia ieškoti naujų kelių tiksliai diagnostikai. Ligos nustatymui ji siūlo gydytojui panaudoti, pavyzdžiui, astrologinius duomenis. „Ligonio horoskopas gali padėti suvokti daugelį ligų ir nurodyti jų gydymą“ (Pisma Jeleny Rerich, t.I, 8.05.35). Žinome, kad vienas latvis gydytojas, kuris gydydamas pritaikydavo Agni-Jogos medicininius pasiekimus, sėkmingai nustatydavo ligą pagal akies rainelę.[1]

Šiuolaikinė medicina jau nebežiūri į vieno kurio organo sutrikimą kaip į lokalinį reiškinį: priežasties ieškoma bendrame viso organizmo negalavime. Nors gydytojai, nustatydami susirgimo diagnozę, vis tik dažnai nemato paties ligonio, jo psichinės būsenos. Nūdienos medicina išvis per mažai dėmesio skiria psichiniam arba nerviniam faktoriams. Agni-Jogos medicina, atvirkščiai, teigia, kad dauguma ligų turi psichinį pagrindą arba kokį tai defektą ligonio sąmonės būsenoje. Todėl pirmiausia gydytojas turi studijuoti ir gydyti psichines ligos priežastis. Akylai išstudijavę įsitikinsime, kad liga, vienu ar kitu lygiu, yra psichinės energijos susilpnėjimas. Net užkrečiamomis ligomis žmogus lengviau suserga būdamas nusiminęs.  Pavyzdžiui, net paprasčiausia sloga retai kas sirgs, jei nebus nukritęs gyvybinis tonusas, arba pradinė energija. Paskutiniu metu jau kaip epidemija sklinda naujos neuralgijos formos, kurias Agni-Joga vadina „psichinės energijos kančiomis“; jas iššaukia nereguliuojama  psichinė energija.

Todėl, kaip jau buvo paminėta, savo pagrindine užduotimi Agni-Jogos medicina laiko potencialiai priklausančių žmogui galių pažadinimu ir sustiprinimu, kad jis galėtų sąmoningai jas valdyti ir kaip įmanoma rečiau naudoti vaistines priemones. Ši medicina kviečia išmokinti žmogų sąmoningai laikytis profilaktikos pagrindų.  Joje yra daugybė nurodymų apie psichinės energijos vystimą – tai nenutrūkstantis ryšys ir ištikimybė Aukščiausiam, žavėjimasis grožiu ir gėriu, kilnios ir nesavanaudiškos mintys, sąmoningo ir  patrauklaus darbo ritmas, pakylėjanti kūryba, optimistinis visų sunkumų įveikimas ir t.t. Taip pat nuolatinė proto, minčių ir jausmų kontrolė-suvokimas bei sąmoningas savo ugninės energijos panaudojimas.

Kodėl esant entuziazmo blyksniams, ypač maldos ekstazėje, dažnai įvyksta pagijimas? „Nesunku suprasti, kad ryšys su aukštuoju pasauliu padeda širdžiai ir nervais neša gydančiąją Palaimą“ (Aum, 63). Kai maldos metu, arba užplūdus pakylėtoms mintims bei jausmams, ima spindėti širdis, įsižiebia aukščiausia širdies energija, kuri savo ruožtu pasipildo energija iš Aukščiausiojo Šaltinio, ir taip žmogaus organizmas pasikeičia, susiharmonizuoja. Todėl tegu nūdienos mokslininkai nesistebi Agni-Jogos  tvirtinimu, paremtu ilgalaikiais bandymais, kad geriausia panacėja nuo visų ligų – pagarba Mokytojui, geriausias balzamas nervams – Hierarchijos suvokimas ir pripažinimas.

Viduramžių alchemikai ieškodami „filosofinio akmens“ tuo pat metu tikėjosi atrasti ir universalią priemonę nuo ligų. Svajonė apie panacėją nuo visų negalavimų visose epochose žavėjo geriausius gydytojus. Atsispindi ji ir nūdienos medicinoje, kuri taip pat ieško priemonės, gebančios pakelti ligonio organizmo tonusą, padedančios jam lengvai įveikti ligą, o taip pat profilaktiškai apsaugančios. Tokią panacėją nurodo Agni-Joga: ugninės energijos pažadinimas –slypinčių žmoguje dvasinių galių pažadinimas. Vis tik energijos sužadinimas  ir pritaikymas gali būti labai individualus, kaip kad individuali kiekvieno žmogaus psichofizinė būsena. Todėl žmonija dar negali apsieiti be medicininių pagalbinių priemonių, tarp kurių kai kurios įgauna vis universalesnį charakterį, apimdamas iškart kelių ligų gydymą.

Įskaitant didelę psichinės energijos reikšmę gydant ligas, Agni-Jogos medicina pataria kaip gydomąsias priemones naudoti augalus ir kitus gamtos pasaulio produktus, turinčius ingredientų, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančių psichinei energijai. Agni-Joga išskiria didelę gydomąją augalų-gyvybės nešėjų reikšmę, pavyzdžiui valerijono, pelyno, mėtos, ženšenio, taip pat įvairių dervų ir kt., kurių sudėtyje yra atšviežinantis ugninis elementas. Iš cheminių medžiagų rekomenduoja sodą, kuri apvalo ir sustiprina nervinius kanalus. Iš gyvulinių produktų leidžiamas muskusas, kaip psichinės energijos kondensatorius, taip pat pienas ir medus, tačiau visiškai švarūs.

Be to Agni-Joga pataria gyventi natūraliai ir morališkai švarų gyvenimą, disciplinuotai ir harmonijoje užlaikyti sąmonę ir organizmą, tai padės užkirsti kelią ligai ir leis psichinei energijai geriau apsireikšti organizme. Agni-Joga kategoriškai įsako atsisakyti alkoholio ir tabako, pataria vartoti tik vegetarišką maistą – pieniškus ir miltinius produktus, daržoves ir vaisius. 

Agni-Jogos medicina savo pagrindine užduotimi laiko profilaktiką, kovą už sveikesnį gyvenimą. Harmoningas gyvenimas ypač būtina mūsų chaotiško mąstymo ir gausybės srovių epochoje, kai žmonijai gresia ugninės epidemijos. Vienintelis išsigelbėjimas – dvasinis žmogaus širdies, kuri yra psichinės energijos šaltinis, auklėjimas. Todėl Agni-Joga, kaip jau buvo paminėta, pataria kiekvienoje šalyje įkurti širdies ir psichinės energijos institutus, kurie tyrinėtų taip pat minties energiją ir įtaigos galią, susistemintų turimą medžiagą ir, galiausiai, tautoje populiarintų psichinės energijos vystymo idėją.

Agni-Joga teigia: jeigu visi žmonės pradėtų sąmoningai vystyti savo ugninę energiją ir siektų išmokti ja naudotis, tuo pat metu pakankamai laiko skirdami savo gyvenimo profilaktikai, tai ligos greitai imtų mažėti ir galiausiai išnyktų.  „Kai turimos pakankamos psichinės energijos atsargos, joks užkratas nebaisus.  Tačiau ar dažnai sutinkame tokius žmones? Psichinės energijos kristalas duos imunitetą nuo visų susirgimų ir bus tikruoju gyvybiniu eleksyru. Todėl tegul mokslininkai ir gydytojai savo dėmesį kuo greičiau nukreipia į psichinės energijos studijavimą ir tyrinėjimą“ (Pisma Jeleny Rerich, t.2, 7.05.380).


[1]F.D.Lukinas (1875-1934), pirmasis Latvijos Rericho draugijos pirmininkas.

Jūs esate čia: Naujienos ugniesmokymas VII. Naujos medicinos pagrindai