ХI. Visa apimantis gyvenimo Mokymas

ХI. Visa apimantis gyvenimo Mokymas

Visų ankstesnių Jogų, duotų iš aukštųjų Šaltinių, pagrindą sudarė tam tikro gyvenimo kokybė; dabar gi, prasidedant Maitrėjo Amžiui, reikalinga Joga, apimanti viso gyvenimo esmę.

Agni-Joga, 158

Praeities Mokymai turėjo užduotį tobulinti vieną iš žmoniškosios sąmonės kokybių – Kristus davė aukščiausios meilės žmonijai įstatymą, Budda – tikro gyvenimo išsigelbėjimo atvirumą, Zoroastras – atsinaujinančią dvasios ugnį, Konfucijus – pareigos ir valstybingumo pagrindų religiją. Naujasis Mokymas, kaip visa aprėpiančios žinios, be išimčių talpina visus evoliucijos faktorius, pradedant pačiais paprasčiausiais kasdienybės gyvenimo elementais, psichine ir fizine žmogaus konstitucija, ir užbaigiant Kosminės Evoliucijos ir Šviesos Hierarchijos pakopomis. Gyvas, dinamiškai progresyvus Mokymas, jo nuostatų ir nurodymų skalė keičiantis gyvenimo aplinkybėms ir progreso pasiekimams gali plėstis iki begalybės, žinoma, subtilėjant pasekėjo sąmonei ir jausminiam pažinimui. Šis Mokymas atitinka kiekvieno pasekėjo gebančios vystytis individualios sąmonės pareikalavimus, pažadindamas ir tobulindamas jo geriausias savybes.

Apimdamas visus gyvus, daugialypius žmogiško gyvenimo atspalvius, jų beribių gamų ir tonų niuansuose, Mokymas kviečia sureguliuoti savo gyvenimą, kaip pakylėtai skambančią simfoniją arba sistemą.

Todėl jis ir pavadintas Gyvąja Etika.

Gyvoji Etika atsako į visus svarbius gyvenimo kūrimo klausimus: moksliškai, tiksliai ir konkrečiai formuluoja moralės problemas, žmogiškos psichologijos, kosmologijos ir daugelį kitų svarbių žmogaus prašviesėjimui klausimų. Ji tyrinėja žmogaus esmės principus ir būdingas jam jautriausias ugnines energijas; laikydama mintį viso žmogaus egzistavimo apvainikuojančia galia, nepalieka nuošalyje ir pačių paprasčiausių praktinio gyvenimo reikmių, reikalavimų, svarbių žmogaus kūnui ir sveikatai. Pavyzdžiui, Gyvoji Etika ne tik numato naują mediciną, farmakopėją ir higieną, bet nori būti ir „planetos sveikatos stiprintoja“, patardama visuotinės higienos klausimais. Ji atveria slypinčių žmoguje galių ir galimybių beribes perspektyvas, empiriniai įrodydama, kad tas, kuris sąmoningai, nesitraukdamas nė per milimetrą atgal, liepsningai ir ištikimai įgyvendina aukštus Mokymo principus savo gyvenime, gali tapti Agni-jogu, galinčiu keisti tolimas erdves, bei gydomuoju magnetu.

Todėl Gyvosios Etikos pasekėjas realiai gali kurti Naują Mokymo Pasaulį ne tik planetariniu, bet ir visa apimančiu kosminiu mastu, pagrindus kurdamas tankioje mūsų Žemės materijoje, o tobulėjimą nukreipdamas į pačių subtiliausių ugninių vibracijų sferas, arba į švytinčią dvasią-materiją.

Reikalingas visiškai naujas, ypač progresyvus mokslas ir besikeičianti tyrinėtojo sąmonė, galinti suprasti, kad „Tiesa tame, kad nuausta Visata Liucidos verpalais ir matuojama Meilės svertais“ (Biespriedelnost, Id., 52).

Pasekėjui Gyvoji Etika liepia visame kame prisilaikyti aukščiausio bendramatiškumo įstatymo. Tai reiškia suderinti savo veiksmus, mintis ir jausmus su kosminiu Planu, arba, kaip pasakyta, – „siekti Pasaulio Motinos viršukalnės“. Tada visi mūsų iliuzoriniai, egoistiniai troškimai ir geismai, nesuskaičiuojamos „nuotaikos“ ir sielos kančios pasirodys tokios menkos ir bergždžios, o mūsų gyvenimo ribos prasiplės, gyvenimas taps iš tikrųjų didis. Norint, kad bendramatiškumas taptų gyvenimo pagrindu, „savo darbo kambaryje išsirinkite pačią aukščiausią vertikalią liniją ir pavadinkite ją Plano dydžiu. Visus nepatogumus, susierzinimus ir nuovargį mintyse prilyginkite pasaulinio Plano dydžiui, ir sulygindami, nerasite net mažiausios vietelės vaiduokliškoms nuotaikoms“ (Listy Sada Moriji, IId., 235).

Gyvoji Etika moko žiūrėti į gyvenimą gimusio dvasioje akimis: kaip tolimųjų žvaigždžių spindesyje, taip pat ir žemiškose gėlėse atrasti kosminį grožį.

Gyvosios Etikos Mokymas, tokiu būdu, naudojasi aukščiausiais mastais. Siekti aukščiau ir aukščiau, plačiai ir plačiau – amžinas Mokymo kvietimas. Ugninga kosminė sąmonė, arba jausminis pažinimas, – tikras visų daiktų matuoklis – tampa palikimu to, kuris pakilo ant Agni-jogo aukštumos. Beribiškumas – Mokymo diapazonas. Šviesos Hierarchija ir tolimi pasauliai – jo vaivorykštinis kelias ir beribė Aukštuma.

„Reikia siekti didesnio absoliutumo. Didesnė absoliuti trauka bus į tolimus pasaulius. Žemiškas grožis pasimes viršžvaigždinių spindulių švytėjime. <...>

Tačiau norint įtalpinti šitą spindesį, reikia uždegti savo vidinę ugnį (Obščina, 20).

Reikia sau gyvenime užduoti didį tikslą, ir to idealo šviesoje įgyvendinti visas kasdienes mažas užduotis ir siekius. Į savo gyvenimo Idealą reikia eiti visomis sąmonės, širdies ir kūno jėgomis – šis kelias atves į Ugninę Dvasios Sferą, kuri priartins ir įtrauks mus į Šviesos Brolijos eiles.

Tokią nebūtą užduotį, sudvasintą išdrįsimo, Gyvoji Etika ir nurodo pasekėjams. Tuo pačiu Mokymas tarsi apgaubia kosmosu visą gyvenimą.

Шаблоны joomla скачать здесь