Sekmadienis, Gruo 15th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos ugniesmokymas ХII. Praktinė Joga

ХII. Praktinė Joga

ХII. Praktinė Joga 

Agni-Jogą daugiau tinkama taikyti gyvenime…

Agni-Joga, 347

Mūsų Šventovė kyla tarp nesuskaičiuojamų gyvenimo sąlygų. Esame kovoje, ir kiekvienas akmuo aplaistytas darbo prakaitu.

Listy Sada Moriji, Id., 152 

Mūsų utilitarinei epochai charakteringa negailestinga, įnirtinga kova už būvį ir šalto, vienpusiško, agresyvaus intelekto bei technikos valdžia. Maitrėjo Mokymas ateina kaip Joga –gyvenimo atnaujintoja, neleidžianti žmogui uždusti rūpesčiuose dėl kūniškos gerovės, arba kaip senovėje įkristi į asketizmą, bet aktyvaus, amžinai besikeičiančio gyvenimo degime, žmogaus rankomis ir kojomis, širdies susižavėjimuose ir kančiose, dvasiniuose ieškojimuose ir tarnystėje, nurodo kurti harmoningo savo esybės tobulinimo šventyklą. Gyvoji Etika yra atsvara grubiam materializmui, nes pati praktiškiausia Joga kviečia apvalyti ir dvasioje suderinti praktinį, realų gyvenimą, kiekvieną veiksmą ir mintį kontroliuojant aukščiausiu sąmoningumu.

Gyvoji Etika, kuri savo įvairialypiais ir konkrečiais nurodymais yra priimtinesnė už kitus Mokymus, pasisako prieš bet kokį abstraktumą, ypač etikoje. Ji linki, kad nei viena Mokymo tezė neliktų neįgyvendinta.

Todėl Mokymas taip primygtinai reikalauja įsisavinti etikos nurodymus ne tik teoriškai, bet neatidėliojant siekti pritaikyti kiekvieną priimtą mintį praktikoje, gyvenime – viskas, kas suvokta, įveikta, iškovota sąmonėje, nedelsiant turi būti įtvirtinta egzistavimo pagrinduose. Kitaip iškovojimai neįsitvirtins ir netaps kopimo simboliu.

Perspėdamas nelikti vidinio arba pasyvaus žinojimo rėmuose, kaip dažnai nutinka, Mokymas iš pasekėjo reikalauja aktyvios meilės ir užuojautos, nes priešingu atveju, kokia jų teorinė vertė? Mokymas kviečia visus žodžius paversti veiksmais, bendradarbiavimu ir pagalba gyvam žmogui, savo broliui.

Šiuo požiūriu Gyvoji Etika artima senovės indų dvasinei tradicijai, kuri negalėjo net įsivaizduoti, kad studijavimas ir pamokslavimas būtų atskirti nuo aukšto moralinio gyvenimo disciplinos. Indai visų pirma reikalauja iš filosofo įtvirtinti išmintį ir šventumą savo gyvenime. Nes žinoti Mokymą ir jo nepritaikyti – tai visiško dvasinio nemokšiškumo požymis, tai gali atvesti netgi į išdavystę, – griežtai perspėja Gyvoji Etika, bėgančius nuo gyvenimo atsinaujinimo.

Todėl nenuilstantis mylinčios širdies rūpestis vėl ir vėl skamba ugninguose Mokytojo kvietimuose – Mokymą padaryti savo gyvenimu.

„Supratę, negali nepriimti Mokymo...“ (Agni-Joga, 264).

„Nusprendęs pažinti Agni-Jogą, privalo jąja pakeisti savo gyvenimą (Agni-Joga, 163).

„Mokėkite Mokymą įterpti į kiekvieną mintį“ (Agni-Joga,98).

„Kai kalbu apie reikalingumą vykdyti Mano Įsakymus, tai prašau vykdyti juos visiškai tiksliai. Man geriau matyti, ir jūs turite išmokti eiti paskui Nurodymą, kuris rūpinasi jūsų laime“ (Mir Ogniennyj, Id., 79).

„...Mano Nurodymus reikia priimti kaip neatidėliotinus patarimus – laikas suprasti, kad Mokymą duodu ne prieš miegą, bet viso gyvenimo prisotinimui“ (Hierarchija, 110).

„Reikia įprasti ir dieną, ir naktį vykdyti Nurodymus ir persisunkti Įstatais“ (Listy Sada Moriji, IId., 274).

„Patariu širdyje būti pasiruošusiems įvykdyti Mokytojo Įsakymą. <...> Kalnų keliais negalima eiti nei į kairę, nei į dešinę, tik tiesiai; negalima šokti į prarają, nei užsiropšti ant stataus skardžio – kelias vienas, ir iš viršaus matosi paskirtis“ (Serdce, 521).

„Kai perspėjau, kad bus laikas, kuris pareikalaus labai tikslaus įsakymų įvykdymo, Aš kalbėjau apie šį laiką“ (Jelnos Rerich laiškai, 29.12.32).

„...Tikslus įsakymo įvykdymas yra praktiškas ir naudingas“ (Obščina, 17).

Gautų iš Mokymo žinių mes neturime apriboti savojo „aš“ rate, savo asmeniniu gyvenimu. Žinoti tik dėl savęs, pasisavinti ir saugoti Mokymą tik sau, negalvojant apie artimuosius, – tai blogis ir egoizmas. Supratęs Mokymą, negali nesidalinti savo pažinimo džiaugsmu su kitais, žinoma, jautriai, netgi nepastebimai, pagal sąmoningumą, kasdieniame bendravime. Iš esmės suvokęs, siekiantis savo charakterį ir gyvenimą kurti disciplinuotoje ištikimybėje ir neginčitinoje dvasios šviesoje, tarsi skulptorius kurti nuostabius vaizdinius iš grubaus gyvenimo molio, – pats to nesitikėdamas, tampa naujo Šviesos Mokymo pranašu, visų pirma tuo, kad visų akivaizdoje pritrenkiančiai pasikeičia visas jo gyvenimas, jo charakteris įgyja naujas, kilnias savybes ir tuo pat metu šviesina aplinką nuolatiniu gerumu, nematomu dvasiniu prisilietimu.

Mokydamasis pats, tuo pat metu jis ir moko. Gaunantis turi atiduoti. Augant dvasiškai širdingame bendradarbiavime nepastebimai auga ir einančios į evoliuciją kitos sąmonės, visos esančios aplink.

Todėl Gyvoji Etika kviečia prisiimti pilną atsakomybę už savo sąmonę ir gyvenimą, atsakomybę už discipliną ir savo dvasios tyras savybes, atsakomybę už žmonių giminę ir už planetą.

Mokymas sako: tu gali padėti  išgelbėti žmoniją, visa savo esybe įgyvendindamas Mokymo įstatymus.

Jūs esate čia: Naujienos ugniesmokymas ХII. Praktinė Joga