Ketvirtadienis, Lap 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos ugniesmokymas XIV. Pavojaus varpas

XIV. Pavojaus varpas

XIV. Pavojaus varpas

Ne poilsio malonumuose, bet audros tamsoje naudingas Mano Balsas, mokėkite išgirsti!

Obščina, 64

Būtent, argi negirdėti aliarmo kiekviename planetos judesyje?

Obščina, 57 

Gyvoji Etika, kaip pati praktiškiausia ir atnaujinanti gyvenimą Joga, ypatingai reikalinga mūsų lemiamomis dienomis, kai mes skausmingai stebime, kaip kliba ir žlunga moralinės nuostatos, kaip žmonijos sąmonė dūsta nematyto savitarpio nesupratimo akivare. Maitrėjo Mokymas duotas paskutinę valandą, kad ištiestų gelbstinčią Šviesos Taurę skęstančiai stichijose ir atsidūrusiai aklavietėje sąmonei.

„Kiekviena Mokymo stadija atsako už ypatingą žmonijos poreikį. Dabartinis laikas išsiskiria doros sudrebinimu. Mokymo pagalba turi būti nukreipta doros normų įtvirtinimui“ (Bratstvo, 220).

Naujas, Gyvosios Etikos Mokymas buvo duotas skubiai, nes moralinė žmonijos sąmonė yra didžiulėje sumaištyje, ji pamiršo, kas yra santuokos šventumas, kas yra draugystė ir ištikimybė iki mirties, ji sulaužo garbės žodį ir susitarimus bei noriai piktžodžiauja net prieš savo brolį; ji atsaini, nerūpestinga ir melaginga, ji teršia erdvę juodos neapykantos ir aistrų ugnies pelenais, atsiribojusi nuo Aukštųjų Pasaulių ji abejingai žvelgia, kaip bedievybė ir nihilizmas (neigimas) klesti ir nusirenka savo pjūtį. Tikrai, kaip ir nurodo Mokymas, daugeliui žmonių yra svetimas dvasinis pasaulis, jie gyvena grubiuose materialiuose įgeidžiuose ir neieško Tiesos, jie suplakė sąvokas, apsukriai pakreipė šventą dvasinės Kultūros Šviesą, iškraipė Mokymus ir aukštus Principus pritaikė savo įpročiams, jie demonstruoja davatkiškumą, dogmatinį širdies šaltumą ir nekantrumą, jie net nemoka džiaugtis neįvardintu Gėriu, nes pametė savo tyrą vaikišką širdingumą. Ir netgi nedidelė, geriausia žmonijos dalis, dvejoja nežinojime ir mindžikuoja vertybių pervertinimo kryžkelėje, ir tik dėka to, kad tuose žmonėse dega nesavanaudiška nuoširdaus entuziazmo liepsna, kad jie ištikimai tarnauja Visuotinam Gėriui, jie prisijungia prie Naujo Pasaulio.

Šiandien susirūpinę mes stebime apniukusį mūsų planetos veidą: iš vienos pusės –intensyvios statybos ir kooperacija, kvietimas tautų draugystei, o iš kitos – tragiškas susiskaldymas ir įtemptas karinis pasiruošimas, neapsakomai greitai artinantis Žemę prie negirdėto masto katastrofos galimybės.

Gyvoji Etika ateina kaip Kviečiantis Balsas, kuris aiškiaregiškai perspėja apie griaunančias neapgalvotų veiksmų pasekmes, kuris nurodo žmonijos atgimimo kelią ir pakylėdamas virš visa ko skelbia naujos, Šviesos Eros pradžią.

Gyvosios Etikos tikslas –nusisukusiai nuo Aukščiausiojo žmonijai grąžinti „prarastą rojų“ – parodyti jai tikrąjį kelią į kosminės evoliucijos Viršūnes.

Mokymas nurodo ypatingus, neatidėliotinus tikslus:

·         išvalyti ir pažadinti žmonijos sąmonę, sugrąžinti ir toliau tobulinti etikos kamertoną arba širdies balsą, kurio iki šiol ji dažnai negirdėdavo;

·         ugningai išvalyti purviną planetos atmosferą, užkrėstą nešvariomis mintimis ir aistromis;

·         išvalyti iškraipytus senuosius Mokymus;

 

·         apsaugoti šventą Kultūros Ugnį, išvalyti visas sąvokas;

 

·         apjungti žmogaus ir aukštųjų pasaulių sąmones;

 

·         išlaisvinti ir vystyti žmoguje subtiliausią psichinę energiją ir ugninius centrus;

 

·         sąmonėje atstatyti sąsajas tarp fizinio, Subtilaus ir Ugninio – dvasinio pasaulių;

·         vėl įjungti mūsų planetą – tą atskirtą, „paklydėlę dukrą“, kartu su jos žmonija, – į draugiškai susikooperavusią saulės sistemos planetų šeimą.

Šiomis svarbiomis mūsų planetai dienomis Gyvoji Etika gaudžia žmonijai kaip galingas ugninis varpas – pabusk!

Perspėjimas, skirtas kiekvienam planetos gyventojui, girdimas ir visai daugiamilijardinei žmonijai:

„Žmogau, nekurk sau susinaikinimo!“

Taip pat aiškiaregiškas Maitrėjo Mokymo balsas perspėja:

Jei šis Kvietimas artimiausiu laiku nebus išgirstas ir pritaikytas, laisvą žmonijos valią gali praryti pačių siaubingiausių pasekmių polydis.

Jūs esate čia: Naujienos ugniesmokymas XIV. Pavojaus varpas