Penktadienis, Lap 15th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūnas 1948

VYDŪNAS 1948 - 12VYDŪNO BIBLIOGRAFIJA

 

VYDŪNO BIBLIOGRAFIJA

(Pirmoji data parašymo, o antroji išspausdinimo metų)

1. Pasiilgimas Veldėtojo. Drama (1898m.). Išspausdinta 1938m.

2. Numanė. Vienveiksmė komedija (1899m.), 30p. Išspausdinta 1911m.

3. Jonuks. Dviveiksmė Joninių komaida (1899m.), 64p, 1908 ir 1920m. (dvi laidos).

4. Vėtra. Tragaida viename veiksme (1899m.), 31p. (Probotšių Šešėliuos) 1908m.

5. Ne sau žmonės. Drama viename veiksme (1899m.), 39p. (Probotšių Šešėliuos), 1908m.

6. Šventa Ugnis. Mysterija trijose dalyse (1899m.), 87p. (Probotšių Šešėliuos), 1908m.

7. Ruomuva. Triveiksmė tragaida (1902m.), 159p. Amžinojoj Ugnyje), 1912m.

8. Tėviškė. Vienveiksmis dramatiškas veikalas (1902m.), 52p. 1908m. Birutininkai. Dviveiksmė komedija (1904m), 79p. 1910m.

9. Lietuvos Aidos. Klange aus Litauen, 55 dainos (1904m.), 52p. 1908m.

10. Vyrai. Vieno veiksmo komaida (1905m.), 40p. 1923m.

11. Šaltinis. Kas antrą mėnesį išeinąs raštas, paskirtas gilesniam gyvybės pažinimui (1905-1908m.).

12. Mirtis ir kas toliau? (1907m.), 48p. 1907m. ir 1920m. (dvi laidos).

13. Slėpiningoji Žmogaus Didybė. (1907m.), 62p. 1907 ir 1921m. (dvi laidos).

14. Visatos Sąranga. (1907m.), 63p. 1907 ir 1921m. (dvi laidos).

15. Kur Prots? Komedija vienu veiksimu (1907m.), 64p. 1907m.

16. Žmonijos Kelias. (1908m.), 52p. 1908 ir 1914m. (dvi laidos).

17. Likimo kilmė. (1908m.), 100p. 1908m.

18. Anga. Prologas (Probotšių Šešėliuos), 1908m.

19. Vaidilutė. Triveiksmė tragaida. (1908m.), 95p. (Amžinojoj Ugny), 1912m.

20. Piktoji Gudrybė. Komedija vienu veiksmu. (1908m.), 51p. 1908m.

21. Apsišvietimas. (1909m.) 80p. 1909 m.

22. Gimdymo Slėpiniai. (1909m.) 102p. 1909, 1919 ir 1921m. (trys laidos).

23. Namų Ugnelė. Vienveiksmė drama. (1909m.), 51p. (Amžinojoj Ugny 1912m. Lietuvos Varpeliai. 33 dainos ir giesmės (1909m.)

24. Mūsų Uždavinys. (1910m.). 188p., 1910 ir 1921m. (dvi laidos).

25. Mūsų Laimėjimas. Mysterija. Trys veiksmeliai (1910m.), 48p. 1913  m.

26.  Lietuvos Pasakėlė. Vienveiksmis dramatinis poemas. (1910 m.), 30p. 1913m.

27. Smarkusis Kruša. Vienveiksmė komedija. (1910m.), 28p. 1913m.

28. Jaunimas. Mėnesinis laikraštis, skiriamas jauniesiems. 1911-1914m.

29. Liepsnų Ryto ir Vakaro Giesmės. Regėjimai (Amžinojoj Ugny), (1912m.), 5-8p. 1912m.

30. Sigutė. Iš Lietuvių pasakos sumanyta vienveiksmė mysterija. 32p. 1914m.

31. Vargšas ir Besotis. Vienveiksmis Žaismas, sumanytas iš žmonių pasakos (1912m.), 26p. 1914m.

32. Vadovas Lietuvių kalbai pramokti. Fūhrer zur Erlernung der Anfangsgrunde der litauischen Sprache. (1912m.), 132p. 1912 ir 1924m. (dvi laidos).

33. Jūrų Varpai. Triveiksmė mysterija. (1914m.), 38p. 1918m.

34. Ragana. Vieno veiksmo mysterija. (1914m.), 38p. 1918m.

35. Kaimo Didvyris. Apysakėlė. Iš „Jaunimo". (1914m.), 20p. 1914m,

36. Naujovė. Lietuvių labui skiriamas laikraštis, 48, 40, 36 p. (trys leidinėliai) 1915m.

37. Litauen in Vergangenheit und Gegenwart (istorinis veikalas), 1916m.). Lituanios išleistas 1916m.

38. Alfred Tennyson Enokas Arden. Iš anglų kalbos vertė į lietuvių kalbą Marta Raišukytė ir tai tobulino Vydūnas. Eilėmis. (1916m.), 39p. 1918m.

39. Deutsch-litauischer Wortschatz. Otto v.Mauderodės išleistas 1916m.

40. Einfūhrung in die litauische Sprache (1919m.) 144p. 1919m.

41. Vergai ir Dykiai. Keturių veiksmų drama. (1919m.), 126p. 1919m.

42. Tautos Gyvata, Filasofiški-sociologiški aiškinimai. (1920m.), 152p. 1920m.

Žvaigždžių Takai. Triveiksmė pasakos drama. (1920m.) 56p. 1920m.

43. Darbymetis. Laikraštis tautos dvasiai tvirtinti. Devyni numeriai. 1921-1925m.

44. Likimo Bangos (Penkių veiksmų drama. Iš pasakų amžiaus. (1922m.), 120p. 1922m.

45. Karalaitė. Triveiksmė drama iš žemaičių pasakos, 78p. 1922m.

46. Varpstis. Triveiksmė drama. (1923m.), 70p. 1923m.

47. Mažosios Lietuvos Lietuvių Šventė, su giesmėmis, kalbomis ir dainomis Klaipėdoje 1927m. antrą Sekminių dieną. 56p. 1927m.

48. Pasaulio Gaisras. Penkių veiksmų tragaida. Per Įeiga ir Išeiga. 1928m.

49. Sveikata, Jaunumas, Grožė, 198p. 1928m.

50. Sieben Hundert Jahre deutsch-Htauischer Beziehungen. 2 žemlapių apie Lietuvą ir 50 vaizdų.

51. Nakvišos Gėralas. Mysterė (rodos, 3 veiksmų 1934m.?).

52. Laimės atošvaita. Drama.

53. Sąmonė 1936m.

54. Paslėptasis Auksas, iš pasakos 3 veiksmų vaidinys. 1938m.

55. Pasiilgimas (Pirma vad. Pasiilgimas Veldėtojo) Pasakiškas trijų veiksmų vaidinys. 64p. 1938m.

56. Kalėjimas-Laisvėjimas. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio lėšomis išleido Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos Vadija. 72psl. Detmold, 1947m.

57. Bhagavad Gyta. Palaiminantioji Giesmė. Vertimas iš Sanskrito. Dr. Vydūno Bitiulių lėšomis išleido Lietuvių Skautų Brolijos  Vadija. 152p. Detmold, 1947m.

 

PER KARĄ ŽUVĘ VYDŪNO VEIKALAI

 

58. Žmonijos Sąmoningumas. 1941m. Tilžėje išspausdintas, bet platinti neleistas. Ar bent vienas jo egzempliorius išliko, nežinoma.

59. Das Bewußseins Geheimnis, per 309psl. didumo veikalas žuvo Mehdem leidykloje per Berlyno bombardavimus. Berods, to veikalo rankraščio vienas egzempliorius yra išlikęs („Lietuvių Žodis", 1946m., Nr.8).

60. Tautinis susipratimas Prūsų Lietuvoje, per 400psl. didumo veikalas žuvo bebėgant į Vakarus.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūnas 1948