Penktadienis, Lap 22nd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūnas 1948

VYDŪNAS 1948 - 03 ATSIMINIMAS

 

VYDŪNAS
ATSIMINIMAS

O švents yra atsiminimas!
Atsiminimas Probotšiun!
Atsigavims tikros esybės!
Atsigavimas amžinos gyvybės!
Jame susipin, kas yra,
kas buvo ir kas bus!
Jis tvirtina gyvenimą,
Širdyj sušvinta kibirkštėlė,
kaip saulėje  raselė,
ir blizga kaip žvaigždė,
sukyla kaip ugnis,
kol pagaliaus nesutvirtėja
gyvosios meilės saulė.
Ta spindi tad ir lieja
šviesybę į visas šalis.
Ir kaip žiedeliai
taip širdis verias,
ir kvepia maloniu kvapu
grožybė lygiai kaip ir geras,
ir viskas, kas   teisu.
Tatai šventa, šventa ugnis.
Taip tad atgyja Lietuva,
ir išvaduojama tauta.
Tikra tšia Probotšiun tvirtybė,
nebe šešėliai, tikrenybė.
Išnyksta tai tamsumas,
išnyksta priešingumas.
Tšia jau vienybė,
kur meilė žinosi,
ir aušt giedri diena.
Įstatinis pildosi.
Gyva, gyva tauta!

(„Probočių  Šešėliai“, 176-177psl.)

***

Jūs esate čia: Naujienos Vydūnas 1948