Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas MIRTIS IR KAS TOLIAU

MIRTIS IR KAS TOLIAU

ŽMOGAUS PAVIDALAS PO MIRIMO

Žmogui nudėjus regimąjį kūną ir po to Linga-Sharirą, jam išsklysta ir Praną, arba kūno gyvybės jėga, kadangi ji susilaiko tiktai susitvenkusi eteriškame kūne (Žinoma yra, kad šios dienos mokslas sako, kad nesą gyvybės jėgos. Bet jis ją dar susiras, kad ir tik po laiko).  Dabar tai – žmogus be regimo kūno, be eteriškojo ir be kūno gyvybės. Jo rūbas yra tuomet ta smulkioji materija, kurioje susitveria geismai, jausmai, karščiavimai ir t. t. Ji vadinama sanskrito žodžiu Kama. Ir pavidalas, iš jo susitvėręs, – vardu Kama-Rupa. Šisai ir yra kūnas, betgi už eteriškąjį dar daug smulkesnis. O kad paprastai žmonės tą regėti nebėgai, tai ką bepasakyti apie regėjimą šito kūno! Jisai ir vadinamas astraliniu arba žvaigždiniu kūnu, kadangi jis spindi kaip žvaigždis.

Žiūrint į kitą ypatybę, galima sakyti, kad šitas kūnas yra kaip vanduo. Jo pavidalas kinta ir tik vos mažumą judomas. Kokie jausmai arba geismai jame sukyla, toks to kūno yra pavidalas. Gyvam žmogui visai gerai žinoma, kaip greitai ir kaip lengvai jo vidus keičiasi. Tai jis liūdnas, tai apsisukus vėl linksmas; tai jis varomas vieno geismo, o tąjį vos patenkinus, vėl – kito. Betgi dabar šitas žinomas „vidus" yra žmogaus drabužis, paskutinė jo drobė, nežiūrint į minčių gyvatą, kaip jam, su kūnu gyvenant, visus drabužius nusivilkus, marškiniai tik tepasilieka. Todėl žmogaus pavidalas dabar ir nuolat kitoks. Kokie bjaurūs geismai jame gyvena, tiks baisus ir tas pavidalas; kokie širdingi lūkėjimai jame pražydi, toks jis mielas.

Kad žmogus, „gyvas“ būdamas, savo geismų nuolat pakluso, tai jo Kama-Rupa pilnai gyvas ir labai ilgai išlieka. Vienok dabar jame sukylantieji geismai nebėgal būti nutildomi. Todėl jie kankina žmogų kaip troškulys, kad vandens negali prigauti. Ir kokie geismai žmogų pildė, jam gyvenant ant žemės, o nebuvo išmirę prieš mirsiant žmogui, tokie dabar jam užeina.

Bet iš lengvo jie nusistoja. Nebegaunant peno, jiems dingsta jėga; visi geismai, jausmai, troškimai ir t. t. išnyksta; gyvumas šito žmogaus pavidalo silpsta. Kama-Rupa žmogaus metamas arba, kitaip sakant, žmogus antru kartu miršta. 

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas MIRTIS IR KAS TOLIAU