Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas ŽMONIJOS KELIAS

ŽMONIJOS KELIAS - VARPAI

VARPAI

Yra gražus būdas žmones varpais šaukti į darbą. Varpai taipo jau traukiami žmones vadinant į Dievnamį. Oro sparnais balsai nusileidžia į žmonių širdis. Čia jie apsako, iš kur jie pareina. Supranta žmonės ir juos seka.

Varpų skambėjimas yra ir žmonių žodžiai. Patys jie savo kilmę apreiškia. Ar juos girdėtai, ar tik skaitytai. Širdyje ir sieloje atsigarsi jų kilmės garsas. Pasidaro neapsakomai malonu. Nori eiti, kur jie vadina.

Eini, ir po kiekvieno žingsnio suskamba aiškiau, ir viskas, visas gyvenimas skaidresne šviesa apsilieja. Štai ir beklaupi prieš Dangų Esybę. Ji deda tau ranką ant galvos ir nieko nesakydama taria.— Skamba neapsakoma gaida. Tavo siela yra varpas. Ir skamba.

Nežino, ar verkti, ar džiaugtis. Palaima begalinė. Tavo siela gieda palaiminimą. Meilės sparnais tasai nusileidžia į žmonių širdis. Jie girdi žodžius. Skaito juos. Nežino, kodėl jie taip stebėtinai širdyj atsigarsi.

Nežino, jog skambėjimas pareina nuo anos Dangų Esybės. Uždėjusi ranką man ant galvos, ji taria. Todėl mano siela skamba. Ir skamba tų dėlei, kuriuos myliu. Esmi jų brolis.

Gal tūlas neišgirs to balso. Bet nors numanys, jog tuose žodžiuose yra kvapas – mielas, gaivinąs.

O kad visi varpus išgirstų! Ir kiltų į Dievnamį, iš kur varpų balsai pareina. Palaiminti būtų visi – ir visa jiems būtų žinoma.

Tilžėje, gegužės m., 1908 m. Vydūnas 

Senovės mokslas, kurio kelios vyriausios žinios sekančiame randasi, plačiau paduotas rašte: H. P. Blavatsky. Secret Doctrine (Slapties mokslas vokiškai: Geheimlenre). 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas ŽMONIJOS KELIAS