Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas LIKIMO KILMĖ

LIKIMO KILMĖ

VYDŪNAS. RAŠTAI
II

 Serija „IŠ LIETUVOS FILOSOFIJOS PALIKIMO“
Vilnius „Mintis“, 1991m. Serija leidžiama nuo 1987m. 

Parengė Vacys Bagdonavičius

Redagavo Aldona Radžvilienė

Redakcijos vedėja Ramutė Rybelienė

Meninė redaktorė Romana Kungytė

Techninė redaktorė Rima Jodkienė

Korektorės: Irena Povilanienė, Auksė Survilaitė. 

Išleista 30 000 egzempliorių. 

ISBN 5-417-02913-0
UDK 1
Vi46

Antrame Vydūno raštų tome spausdinami traktatai, kurie buvo išleisti atskirais leidiniais: „Slėpiningoji žmogaus didybė“, „Mirtis ir kas toliau“, „Žmonijos kelias“, „Likimo kilmė“, „Gimdymo slėpiniai“, „Sveikata, jaunumas, grožė“, „Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas“.

LIKIMO KILMĖ

Neduok ugningajai saulei džiovinti nė vienos ašaros pirm, kol nenušluostęs būtum tu pats ją nuo kenčiančiojo veido.

O duok kiekvienai karštajai žmogaus ašarai kristi į tavo širdį ir čia pasilikti. Nepašluostyki ją, kol nebus nutildytas skausmas, kurs ją išveržė.

Žmonių ašaros, ak tu, kurio širdis yra kupina mielaširdingumo, yra srovės, drėkinančios Amžinos Meilės laukus.

Iš Rytų žemės auksinių mokslų rašto

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas LIKIMO KILMĖ