Pirmadienis, Lap 18th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ

SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ - V. KŪNO GYVENIMO PRIŽIŪRĖJIMAS

 

V. KŪNO GYVENIMO PRIŽIŪRĖJIMAS

Kūno asmuo

Kūnas yra skirtas žmogui tarnauti. Jis – žmogaus priemonė. Ir veikia panašiai kaip automatas. Tačiau jis yra gyvas, yra asmuo. Ir didysis žmonių skaičius gyvena tarsi kūnas būtų patsai žmogus, o dvasinis jų gyvumas – tiktai kūno gyvenimo atgarsis.

Bet, kurie yra gyvėję savo esme, tie aiškiai jaučia, kad kūnas jiems yra augęs tam, kad jie galėtų juo apsireikšti jusnių pasaulyje. Šitam tikslui kūnas kuo geriausiai prirengtas. Ir mūsų laikų žmogui ypačiai reikia rūpinties, kad kūnas liktų tinkamas savo uždaviniui, o nebūtų sugadintas ir, toliau, kad jis žmogaus ir būtų žmoniškai naudojamas.

Kūno negalės paprastai yra įrodymai, kad žmogus jo neprižiūrėjo ir juo nesinaudojo kaip reikiant. Todėl liga yra beveik visumet tikra žmogaus gėda.

O nesunku kūną išlaikyt sveiką. Vyriausiai reikia rūpinties, kad jo gyvenimas nebūtų trukdomas. Jis vyksta, taip sakant, savaime. Kūnas yra sau gyvas dalykas su savo gyvybe. Jis yra tikras asmuo.

Bet mūsų laikais jis nebėra, kas jis būti turėtų. Jo gyvenimo žygiai nebevyksta kaip reikiant. Žmogus yra savo kūną sudarkęs. O jeigu to nebūtų padaręs jis pats, tai jo tėvai gal įvedė jo gyvenimą į ypatingą įprotį. O tą reikia mesti. Reikia į kitą ką įpratinti kūną.

Kūno gyvenimas vyriausiai vyksta kvėpavimu, mitimu, augimu visimu ir judesiu. O visur čia matyti nenormalumų-nenatūralumų-pakrikimų. Tuos reikia pataisyti. Ir visur naujus kelius surasti.

Toliau kūno gyvenimui svarbus ir kūno santykiavimas su aplinka. O čia daug reiškia paties kūno oda, toliau drabužiai ir namai bei kraštas.

Visais atžvilgiais „kultūros“ žmogaus kūnas yra sudarkytas. Ir žmogus turi pasistengti bent protavimu jį išvesti iš jo nelemtos būties ir įvesti į natūralią. Gera būtų, kad tame dalyvautų pati žmoniškoji dvasia-siela.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ