Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 3 tomas ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI TIKYBOS ATŽVILGlU

ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI TIKYBOS ATŽVILGlU

ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI TIKYBOS ATŽVILGlU

Kultūros vertei apspręsti būtinai reikalinga atsižvelgti į tai, kiek žmoniškumas kaip veiksnys reiškia visam, kas žmonėms rūpi, kas yra jų darbas, visas jų gyvenimo turinys ir pagaliau jo tūris.

Vydūnas 

Pastaba. Šis raštelis rašytas karui siaubus pirmais metais. Skaudžiai buvo jaučiamas jo baisumas. Dėl to kentė ir raštelis. Bandžiau jį gerinti. Ale klausimas, ar bus pasisekęs. Bet jo tūris vis dėlto galbūt reikšmingas. Todėl tegu keliauja jis į žmones. Rodos, jis galėtų būt jiems skatinimu sielos akis atverti Aukštybėms.

Detmolde, 1946 mt. gruodžio m. 10 d.                                      V y d ū n a s 

1. Iš vaiko laikų. 2. Vaiko nuomonių pasitikrinimas. 3. Iš brendimo ir vėlesnių metų. 4. Dabarties žmonių mąstymo ypatumas. 5. Tikybos reikšmė žmogui. 6. Pamąstymai apie dabarties vyksmų reikšmę.   

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 3 tomas ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI TIKYBOS ATŽVILGlU