Ketvirtadienis, Spa 17th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas SUVARŽYTAS IR NUSKAIDRINTAS SĄMONINGAS ŽMONIŠKUMAS

SUVARŽYTAS IR NUSKAIDRINTAS SĄMONINGAS ŽMONIŠKUMAS - ŽMOGAUS IŠGYVENIMAI IR KAIP JIE VYKSTA

III 

ŽMOGAUS IŠGYVENIMAI IR KAIP JIE VYKSTA 

Išgyvenimu vadinamas vidinis procesas, vykstąs žmogaus asmenybėje. Aplinkos jėgos veikia žmogų. Tačiau į {181} ši poveiki daugelis reaguoja tik tiek, kiek jį patiria juslės, kurias dirgina šios jėgos. Šie dirginimai toliau perduodami į asmenybės vidų. Į šiuos dirginimus žmogus atsako savo esme, juos savaip peršviečia, susikuria įvairius jutimus, pastebėjimus, jausmus, geismus, sampratas, mintis ir valios paskatas. Visa tai yra žmogaus patyrimas, kurį jis laiko savo gyvenimu ar net savo esme.

Tačiau visuomet dar yra galimybė turtingesniam, paslaptingesniam patyrimui. Visa visata yra milžiniškas gyvų jėgų bangavimas. Ką suvokia juslės, yra tik daugiau ar mažiau sudaiktintų jėgų poveikiai. Bet ir kitų jėgų negalima paneigti. Jos nuolat veikia ir paliečia erdvėje ir laike esantį žmogų.

Jei jis dar ne visai atsidavė kūniškumui, gali geriau pastebėti paslaptingų subtilesnių jėgų veikimą. Tai galima labai aiškiai matyti stebint mažus vaikus. Kuo labiau bręsta jų kūniškumas ir kuo daugiau jie jam skiria dėmesio, tuo labiau jie praranda galimybę patirti šias jėgas. Tačiau kai kurie žmonės sugeba ją išlaikyti arba vėl susigrąžinti, ypač senatvėje, kai žmogaus esmė ima vis labiau atsiskirti nuo kūniško gyvenimo.

Vis dėlto visi žmonės yra veikiami visumos jėgų bangavimo. Tai, ką jie jaučia, junta, galvoja ir daro, apskritai yra visumos jėgų žaismo atspindys. Pamąstykime tik apie įvairias nuolat besikeičiančias vidines būsenas, ypač apie vis naujas idėjas, kurios staiga kyla žmogui. Jų kilimo priežasties beveik neįmanoma aiškiai nustatyti. Jas sukelia kaip tik visumos jėgos, nors aiškiai to ir nesuvokiame.

Dėl glaudesnio ryšio su kūniškumu ir iš to kylančio vis didesnio atsidavimo pojūčiams, žmogų stipriau veikia erdvės ir laiko formos bei objektai. Todėl ką nors suvokti jis gali tik erdvėje ir laike, nors sapnuodamas jis dažnai patiria išgyvenimus ne erdvėje ir ne laike. Taip veikiausiai reikėtų suprasti ir Imanuelio Kanto nuomonę apie erdvę ir laiką — kaip žmogaus dvasioje esančias pažinimo formas. Taigi turi būti egzistavimas ir už erdvės ir laiko ribų. Šita būtis ir yra tikroji realybė. Ji yra priežastis viso to. ką žmogus patiria. Tačiau ir pats žmogus gali įgyti sugebėjimą ją patirti. Tuomet jis visai kitaip pradeda suprasti erdvę ir laiką, visai kitaip su jais santykiauja. {182}

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas SUVARŽYTAS IR NUSKAIDRINTAS SĄMONINGAS ŽMONIŠKUMAS