Trečiadienis, Spa 23rd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas ŽMOGAUS GYVENIMAS IR IŠGYVENIMAI JO AMŽIAUS IR ISTORIJOS TARPSNIUOSE

ŽMOGAUS GYVENIMAS IR IŠGYVENIMAI JO AMŽIAUS IR ISTORIJOS TARPSNIUOSE - 6. Žmogaus esmė ir apraiškos istorijos procese

6. Žmogaus esmė ir apraiškos istorijos procese

Tai, ką mes matome šių laikų pavienio žmogaus gyvenime, atrodo lyg procesas, vykęs žmonijos istorijoje ištisus amžius. Per milijonus metų žmoniškoji esmė vis labiau apėmė kūniškąjį pavidalą. Tai pasidarė netgi visai aiškiai matoma. Tas pavidalas pradėjo įgauti vis žmogiškesnę, išvaizdą. Didžiojoje žmonijos dalyje dabarties žmogaus išvaizda turi daug aiškesnių žmoniškumo bruožų negu pirmykštis žmogus, net ir neandertalietis.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį ir į vis didėjantį atskirų žmonių pavidalų įvairumą. Žmogaus esmei vis labiau susisiejant su kūnu. vis geriau buvo matyti pastarojo nepakartojamumas. Tiesa, tai vyko ne vienu metu visoje žmonijoje. Vienos jos dalys nuskubėdavo į priekį, o kitos — trumpam sustodavo.

Čia daug reiškė ir aplinka, Žemės rutulio dalis su įvairiausiais jos savitumais. Tai ypač matyti augmenijoje. O žmogaus kūnas priklauso jai. Todėl įvairiose Žemes dalyse žmonių veidai yra įvairių formų, o jų oda — įvairaus atspalvio. {260}

Vykstant kūniškojo pavidalo sužmogėjimui, jame vis labiau reiškiasi sąmonė, tikrasis žmoniškumas. Tai, kas mūsų dienomis atskirame žmoguje įvyksta per keletą metų, žmonijoje atsiskleidė tik labai iš lėto, per ištisus tūkstantmečius ar net milijonus metų.

Tačiau tai, kas vyko atskirame žmoguje, visuomet turėjo reikšmės ir masei. Kai kurių žmonių esmė greičiau užkariauja kūną, ir tai yra aiškiau pastebima. Toks žmogus turi ir didesnį poveikį kitiems. Taip buvo visuomet, taip yra ir dabar. Atskirų žmonių dvasingumas tarsi šaukia kitų žmonių dvasią gyvesniam gyvenimui, ryškesniam jų žmoniškumo reiškimuisi.

Jeigu neretai tai būna tik kaip blankūs pamėgdžiojimai, kuriuos dažnai rekomenduoja kiti. tai ir jie yra paskatos, kurios anksčiau ar vėliau atves į esminio žmoniškumo pasireiškimą. Kūrybos banga, pasirodanti kartu su žmoniškumu, Kūrėjo valia veikia ir atskirus žmones.

Taip buvo visais amžiais. Bet padariniai pasidarė matomi tik per tūkstantmečius. Istoriškai juos galima pamatyti tik lyginant dabarties žmogaus pavidalą su vadinamojo pirmykščio žmogaus išvaizda. Mažiau matoma esmės, kaip galios, veikiančios kūniškajame pavidale, susiformavimo lygis. Visur kalbama apie polinkius Ir gabumus. Tuo tarpu čia kalbama apie erdvėje ir laike egzistuojančio pavidalo prisisunkimą esmės ir apie to pavidalo užvaldymą.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas ŽMOGAUS GYVENIMAS IR IŠGYVENIMAI JO AMŽIAUS IR ISTORIJOS TARPSNIUOSE