Šeštadienis, Gruo 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ

GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ - 3. SĄRYŠIS TARP DVIEJŲ ŽMONIŲ LYČIŲ

3. SĄRYŠIS TARP DVIEJŲ ŽMONIŲ LYČIŲ 

Kai vyras ir moteris kartu bendrai gyvena, tai vadinama santuoka. Tai suprantama kaip žmonių giminei derantis garbingas ryšys tarp dviejų skirtingų lyčių. Jį lemia įvairios asmenų paskatos.

Bet yra tautų, kuriose vienas vyras dažnai veda daug žmonų. Visiems žinoma, kad žydų protėviai turėdavo keletą moterų. Jokūbas, pavyzdžiui, keturias. Apie vieną Azijos tautą pasakojama, kad ten, priešingai, viena moteris gyvendavusi su keletu sutuoktinių.

To nebūna gyvūnų pasaulyje, jei nekalbėsime apie išsigimimus. Tiesa, dažnai vienas vyriškosios giminės žvėris sužadina naujų gyvybės užuomazgų vystimąsi daugeliui moteriškosios gimines žvėrių. Bet ne rečiau viena vyriškosios gimines būtybė visą gyvenimą yra susijusi tik su viena moteriškosios giminės būtybe. Tai būdinga gulbėms, gandrams, liūtams ir kitiems gyvūnams.

Vis dėlto labai nuostabu, kad šie gyvi padarai po vieno iš gyvenimo palydovų mirties gyvena vieni. Tai labai svarbu ir turėtų sukelti platesnius apmąstymus. Indijoje našlė gyva sudeginama ir taip tarsi vėl sugrąžinama savo mirusiam sutuoktiniui.

Daugelis žmonių mano būsiant išmintingiau, jei po vieno iš sutuoktinių mirties jis arba ji susiriš su nauju gyvenimo draugu. Ir paskutinį šimtmetį didesnioji žmonijos dalis vis dažniau ardo santuokas ir iš naujo tuokiasi. Sutuoktiniai vienas kito nebegeidžia, visai trumpai kartu pagyvenę, skiriasi ir susiriša su naujais gyvenimo bendrakeleiviais, nuo kurių greitai vėl atsiskiria. {275}

Tai akivaizdus pavyzdys, kad toks ryšys visai paviršutiniškas. Kai gyvenamas ribotas proto ir minčių gyvenimas, siekiama vis stipresnių juslinių įspūdžių, vien tik jutiminių malonumų, tuomet tikrai esminiai išgyvenimai tampa neįmanomi. Gyvas vidinis gyvenimas ryšį tarp žmonių paverčia vidiniu ir todėl ilgesniu bei esmingesnių.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ