Šeštadienis, Gruo 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ

GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ - 5. ĮVAIRIAPAKOPĖ MEILĖ SENŲJŲ GRAIKŲ POŽIŪRIU

5. ĮVAIRIAPAKOPĖ MEILĖ SENŲJŲ GRAIKŲ POŽIŪRIU 

Senovės graikai daug mąstė apie meilę. Pagaliau tai įgavo ypatingą išraišką kalbose apie ją Platono puotose. Čia meilė buvo vaizduojama kaip žemiškas, įprastas Erotas, gundanti, žemiška Afroditė ir kaip dangiškas Erotas, dangiška Afroditė.

Meilė senovės graikų buvo išgyvenama keturiais {277} būdais, juk ji skleidžiasi keturiose asmenybės gyvenimo srityse. Platono puotose visa tai bandyta išsiaiškinti, ypač tai, kaip meilė parodo tikrąją prasmę. Apie meilę įvairiai kalbėta, ji buvo vadinama vienovę kuriančia ir aistrą žadinančia galia. Penkiose savo kalbose Sokratas kartojo, kad pranašė Diotima iš Mantinėjos meilę atpažįsta iš Grožio, Tiesos ir Gėrio.

Po to kalbos buvo nutrauktos. Tuometinis Atėnų žemės prezidentas Alkibiadas girtas įžengė į salę ir kalbėjo bei sklaistėsi išsigandęs, kai šalia savęs išvydo Sokratą. Tai iš jo Alkibiadas sužinojo, kas iš tiesų yra meilė. Ir visuomet meilė per Sokratą stengėsi jame pažadinti gėrį ir kilnumą, o jis visuomet nuo jų nuklysdavęs, kaip ir tąsyk, kai girtas įžengė į tuos namus.

Taigi meilės esme buvo laikoma kažkas dieviška, kas siekia žmoguje pažadinti esminį gyvenimą, paskatina skleisti visą jo dvasią, gyvina tikrąjį jo žmoniškumą. Tokiame pakiliame gyvenime būtų pasiekta didžiausioji laimė.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ