Šeštadienis, Gruo 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ

GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ - 6. MEILĖ KAIP ESMINGIAUSIOS ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖS ĮSIGALĖJIMAS

6. MEILĖ KAIP ESMINGIAUSIOS ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖS ĮSIGALĖJIMAS 

Ne visuomet aiškiai pasakoma, kad tai žmogaus gyvenime yra tviskantis šviesos šaltinis, iš kurio semiamasi laimės ir netgi palaimingo šventumo. Kaip ir visame gyvajame pasaulyje, taip ir žmonėse per dvilytiškumą dauginasi gyvybė, besiskleidžianti vis gausėjančia šeima. Iš čia laimes pojūtis. Jis didesnis negu žvėrių, gyvesnis, kilnesnis tik esant tam tikroms sąlygoms.

Santuokos ryšys turi skatinti abiejų žmonių dvasinio gyvenimo augimą. Čia ypač reikšminga, kokios yra susijungusiosios asmenybės ir kaip jos bendrauja. Daug prisideda kūno sveikata, jo gaivus kvėpavimas, aromatas, stiprinantis bendrą būtį, priklausomybę vieno nuo kito. Dar paveikesnis yra sielos gyvenimas, per abipusį dviejų gyvenimo bendrakeleivių susiliejimą pažadinantis gilųjį vienas kito pajutimą, išryškėjantį draugiškumu ir širdingumu vienas kitam.

Daug reiškia ir abiejų skaidrios mintys, ir jų išraiška, {278} kurias susieja vienas kito supratimas tarsi koks vidinis nušvitimas. Žinoma, vyro ir moters mąstymas skiriasi. Jo mintys labiau nukreiptos į veiksmą, o moters daugiau užimtos vidiniu išgyvenimu. Bet vidinis skaidrumas teikia vienovės pojūtį, patiriamą kaip sąmonių bendrumas ir abiejų būtybių vienovė.

Abu sutuoktiniai tuomet pasiekia ryškų savo pačių esmingumo suvokimą kaip tobulą, kilnų žmoniškumą. Vidinė vienybė tampa vis didesnė. Iš čia didelė palaima. Abu sužadina vienas kitam aukštesnio gyvenimo ir aukštesnės būties pojūtį. Taip tikrove tampa žmogaus gyvenimo prasmė.

Visa tai įkūnija taip pat ir vaikai, gimę tokiems sutuoktiniams. Juos sieja esmingumas, panašus į žmoniškumą, ugdantis jų žmoniškumo pavidalą. Ir vaikais pratęsiamas ypatingas meilės laimės pojūtis.

Tokio tobulumo žmonės patiria visai ką kita nei visi jų aplinkos žmonės. Juos veikia jų būdas, džiugindamas, pergalėdamas juos pačius, žadindamas gerumą ir meilę. Ir taip iš sutuoktinių meilės, iš jų vaikų į žmones, plačiai pasklidus, į visą pasaulį spinduliuoja meilė didindama žmonių džiaugsmą.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ