Sekmadienis, Gruo 15th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ

GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ - 7. PAGRINDINĖ TIKROS MEILĖS IR TIKROS LAIMĖS SĄLYGA

7. PAGRINDINĖ TIKROS MEILĖS IR TIKROS LAIMĖS SĄLYGA 

Taip jau yra, kad gimdamas žmogus patenka į būtį. Tačiau visai aklai tikima, be menkiausio minties krustelėjimo, kad žmogus savaime galįs vystytis iš kūniškumo į dvasingumą. Čia mažų mažiausiai reikėtų pasakyti, kad žmogaus esmę iš Didžiojo Slėpinio į būtį atneša kūrybos valia, kad šioje būtyje įgautų kūnišką pavidalą ir juo apsireikštų.

Nuo seno tikima ir juntama, kad žmogus esmingėja, kai mąsto didžiąją paslaptį — Dievą, visa ko pradžią, ir jai atsiduoda. Tai įvyksta nuolankiai meldžiantis. Kai to išmokstama, besimeldžiančiajame sukyla gyvesnis, esmingesnis ir tobulesnis gyvenimas. Žmogus tampa sąmoningesnis, išaugęs dvasia, geriau ir toliau įžvelgiąs.

Visa tai labai svarbu santuokoje. Todėl abu sutuoktiniai {279} melsdamiesi turi kreiptis į dievybę kiekvienas atskirai, kartu ir su vaikais. Taip per vidinį nuskaidrėjimą ir ramybę ateina bendrumo giliojoje gelmėje, pirminėje būtyje — Dievuje — jausmas.

Abiejuose tuomet nubunda naujas, tiesiog dieviškas žmoniškumas, jie nebėra dvi atskirybės, o pajunta ryšį ir vienovę gelmėje, Vienyje. Dieviškumas, Dievo apsireiškimas žmonijoje — Kristus juos atnaujina dvasinėje vienovėje, taip pasiekiama didžiausia meilės laimė ir jos teikiama palaima.

Tai veikia ir jų vaikus, visus, kurie tik yra netoliese. Jų meilės laimė spinduliuoja šviesą į aplinkinį pasaulį. Aiškiausiai tai matyti iš pačių sutuoktinių. Juose gyvena tobuliausia meilė. Jie jaučiasi esą viena ir susivieniję su Tuo, kuriame ilsisi jų esmė. Jiems tikrove tampa laiminantis žodis: „Dievas yra meilė. Kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas jame“.

 

GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ 

Apmąstymai apie tai, kaip tikrove tampa gyvenimo prasmė

Originalo pavadinimas „Leben, Ehe, Liebe und Glück (Erwagungen darüber, wie der Sinn des Lebens sich verwirklicht)“, Mašinraštis gautas iš Br. Kviklio. Vertė Vita Gaigalaitė.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas GYVENIMAS, SANTUOKA, MEILĖ IR LAIMĖ