Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai IV tomas

GYVENIMAS IR JO GENIJAI

VYDŪNAS RAŠTAI  I V. tomas

Vilnius „Mintis“ 1994

UDK 1 Vi 46 Serija leidžiama nuo 1987 m. Parengė VACYS BAGDONAVIČIUS. Redagavo ALDONA UADŽVILIENĖ. ISBN   5—417—00688—2     © Sudarymas, paaiškinimai — Vacio Bagdonavičiaus, 1904.

VOKIEČIŲ KALBA PARAŠYTŲ DARBŲ VERTIMAI

KARAS IR RELIGIJA

Pastaba

Didysis karas sukrėtė viso pasaulio žmonių jausmus, protus ir sielas. Į karo veikimo sritį pateko dalyvavusių ir nedalyvavusių jame žmonių gyvenimai. Visa šiuolaikinės žmonijos būtis pažymėta kai o ženklu. Tik religija gali prilygti karui reikšmingumu. Tiesa, religija labiau susijus su kita būtimi.

Karas ir religija tampa dviem gyvenimą valdančiom jėgom — gyvenimo genijais. Todėl svarbu suvokti jų esmę, tarpusavio santykius, reiškimusi gyvenime ir kiekvieno žmogaus santykį su jais. Atsakymams į šiuos klausimus dažnai trūksta platesnio ir išsamesnio požiūrio. Gal būt tolesniame dėstyme Šitų trūkumų pavyks išvengti. Su šio viltimi darbas pateikiamas skaitytojui.

Sumanymas kilo dar prieš karo pradžią. 1916 m. vasaros pabaigoje ir rudenį darbą užbaigiau. Nedaug beliko iš pirminio sumanymo, vyrauja intelektualiniai svarstymui, įdėmus skaitytojas turėtų suvokti šio rašinio tikslo..

Karas sukliudė darbą iškart išspausdinti. Vėliau jį šiek tiek taisiau ir trumpinau.

Berlynas, 1917 gegužė. Autorius

GYVENIMAS IR JO GENIJAI

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai IV tomas