Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Mūsų uždavinys

Mūsų uždavinys

Vydūnas. Raštai

I tomas Vilnius „Mintis“, 1990 m.

Žvelgiu aukštyn, ir erdvėse visur išvydau tik tą Patį Vieną. Žvelgiau žemyn į jūras. Ir čia bangavo bangose visur tik Jis Pats Vienas. Žvelgiau į širdį. Tai buvo jūros, pasaulių begalis ir nesuskaitomi sapnai. Bet ir juose išvydau tiktai Jį Patį Vieną. Iš Rytų šalių mokslo.

MŪSŲ UŽDAVINYS

LIETUVIŲ TAUTAI, tvirtinančiai savo nepriklausomybę /VYDŪNAS/

PASTABA

Pirm dešimties metų su viršum šis raštas pirmą kartą vos išėjęs ir buvo išpirktas. Nuo to laiko, vis dažniau prašomas jį naujai, leisti, rengiausi kelias veikalo dalis plačiau ir ryškiau išdėstyti. Bet vis man rodėsi kiti darbai reikalingesni, kol nepriėjo šis laikas. Ir taisiau veikalo kalbą, šen bei ten ką aiškiau pasakydamas ir šį bei tą dar ir prirašydamas. Bet, apskritai imant, palikau veikalą, koks jis buvęs, nors tūli dalykai man šiandien kitoj šviesoj rodosi. Per ilgai būtų nusitęsęs išleidimas. Tikiu, kad jis ir toks, koks jis yra, šiandien bus naudingas mūsų tautai.

Tilžėj 22.11.21.

Vydūnas

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Mūsų uždavinys