Ketvirtadienis, Gruo 05th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Sąmonė

Sąmonė - ***PAAIŠKINIMAI

PAAIŠKINIMAI 

Filosofiniai veikalai sudaro didelę ir labai reikšmingą Vydūno kūrybinio palikimo dalį. Mąstytojas išleido 12 filosofijos traktatų, iš kurių 7 leido pakartotinai, išvertė ir išleido (1947 m.) vieną iš reikšmingiausių senosios indų filosofijos paminklų –„Bagavadgitą“, paskelbė daugiau kaip šimtą filosofinio pobūdžio straipsnių periodikoje, leido paties ištisai prirašytus populiarius filosofinius žurnalus „Šaltinis“ (1905 – 1909 m.), „Jaunimas“ (1911–1914 m.), „Naujovė“ (1915m.), „Darbymetis“ (1912–1925 m.). Du stambūs filosofiniai traktatai žuvo Antrojo pasaulinio karo liepsnose.

Šia knyga pradedamas publikuoti žymiojo lietuvių mąstytojo filosofinis palikimas. Į ją buvo atrinkti patys brandžiausi ir reikšmingiausi traktatai, kuriuose aiškiai matosi pagrindinės Vydūno filosofijos ištakos bei iš esmės išdėstyta visa jos problematika ir sistema. Į kitus tomus pateks likusieji traktatai, svarbesni daugiau praktiniu negu teoriniu aspektu. Vieni iš jų – labiau teosofiški (ankstyvieji), kiti turi ypač aiškų praktinį patariamąjį pobūdį („Gimdymo slėpiniai“, „Sveikata, jaunumas, grožė“). Vieną tomą ar bent jo dalį tikimės sudaryti iš periodikoje skelbtų Vydūno straipsnių bei nepublikuotų darbų.

Nors tekstai šiame leidinyje pateikiami dabartine rašyba, tačiau Vydūno raštų kalba iš esmės palikta nepakeista, išskyrus vieną kitą skyrybos ar rašybos mažmožį ar ryškiai su dabarties normomis besikertantį netaisyklingumą.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Sąmonė