Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Sąmonė

Sąmonė - TAUTOS GYVATA

TAUTOS GYVATA

Traktatas išėjo 1920 m.:

Vydūnas. Tautos Gyvata. Filosofiški-Sociologiški aiškinimai. – Til3ė: Rūta, 1920.- 152p.

1. Turimi galvoje kai kurie iš Rytprūsių kilusių vokiečių rašytojų kūriniai, vaizduojantys Mažosios Lietuvos kaimo gyvenimą, tokie kaip Ernsto Vicherto (Wichert. 1831-1902) „Lietuviškos apysakos“ ar Hermano Zūdermano (Sudermann, 1857-1928) „Lietuviškos istorijos“.

2. Psichizmo sąvoką Vydūnas čia greičiausiai vartoja antropomorfizmo (supratimo, suteikiančio žmogaus psichines savybes gamtos reiškiniams) prasmę.

3. Greičiausiai kalbama apie vokiečių fiziką, psichologą ir filosofą Gustavą Teodorą Fechnerį (1801-1887), vieną iš psichofizikos bei eksperimentinės psichologijos kūrėjų, kuris panpsichizmo dvasia traktuodamas F.Selingo natūrfilosofiją, teigė Visatą esant dvasingą, sąmoningą. Materialus pasaulis, anot G.T.Fechnerio, sudarąs išorinę, psichinis – vidinę tos Visatos pusę.

4. Turimas galvoje prancūzų socialinio psichologo, antropologo, archeologo ir filosofo Gustavo Lebono (1841-1931) veikalas „Materijos evoliucija“.

5. Kalbama apie 1789-1794 m. demokratinę Prancūzijos didžiąją revoliuciją.

6. Platono veikalas „Valstybė“.

7. T.Kampanelos veikalas „Saulės miestas“.

8.-Kalbama apie Pietų Amerikoje Paragvajaus pietrytinėje dalyje 1610—1768 egzistavusią Paragvajaus jėzuitų valstybę, kurioje valdžia priklausė XVI a. pabaigoje čia įsikūrusiems jėzuitams. Pirmosios jėzuitų vadovaujamos indėnų gyvenvietės čia susikūrė 1609-1610 m. Jose buvo susipynę pirmykštės bendruomenės bei vergovinės santvarkos elementai. Indėnai jose buvo labai išnaudojami. 1768 m. Ispanijos vyriausybė išvijo jėzuitus iš Paragvajaus, kaip ir iš kitų Ispanijos kolonijų Amerikoje.

9. Žr. „Mūsų uždavinio“ 1 paaiškinimą.

10. Prometėjas ir Epimetėjas – senovės graikų mitologijos herojai. Prometėjas – titanas, stojęs į kovą su pačiu Dzeusu, pagrobęs iš dievų buveinės ugnį ir atnešęs ją žmonėms. Epimetėjas – Prometėjo brolio Japeto sūnus. Iš santuokos su Pandora jam gimė Pyra – visos žmonijos motina.

11. „Lietuvos aide“ (1919m. sausio 24d., Nr.11) buvo išspausdintas švietimo problemoms skirtas Vydūno straipsnis „Naujon kultūron nauju keliu“.

12. Taip Vydūnas vadina šventikų, arba dvasininkų, luomą.

13. Kalbama apie genetikos mokslui pradžią davusius čekų mokslininko G.J.Mendelio (1822-1884) atrastus paveldimumo dėsnius.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Sąmonė