Sekmadienis, Lap 17th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Sąmonė

Sąmonė - ŽODYNĖLIS

ŽODYNĖLIS nepaprastų arba tam tikra prasme mano vartojamų žodžių

 aikštis – dygis, augmeniškumo reiškinys, vok. žodžiu Trieb

apstabas – apytikris pavidalas

apstabinti – apytikrį pavidalą suteikti

ašainis – iš žodžių aš, ašai padarytas būdvardis tai savybei pažymėti, kuri susidaro iš to, kad kas gali save vadinti žodžiu aš

ašainumas – esybės būdingumas, kurs kyla iš atskiros save žinančios sąmonės

atkritys – tat, kas priešinga pažangai

auguma – naringasis kūnas, organizmas

blinginti – akis ar protą apdumti

buvimas – žodis trunkmei pažymėti

būtybė – daiktinga esybė

dygis – aikštis, augmeniškumo reiškinys, vok. žodžiu Trieb

dingstis – mintis, kuri ūmai atsiranda, bet ir tam galimumas

esybė – esmingas, save žinąs gyvumas

esimas – nuo laiko atitrauktas buvimas

estis – viskas, kas yra, atitraukta nuo daiktingumo

gimtis – gaminimo ir gimdymo kūno priemonė

gyvata – visokios gyvybės visuma, kaip ūkis su sodu ir visais gyvūnais, Prūsijos lietuvių vartojama ta prasme

gyvena – bendras gyvenimas

gyvybė – gyvumo pradas

gyvis – gyvas daiktas, vok. žodžiu Tier

gyvulis – didis gyvis

gyvumas – gyvybės apsireiškimas

gyvūnas – apskritai gyvas dalykas, vok. žodžiu Lebewesen. Kylanti eilė: būtybė-gyvūnas-esybė

įvykis – baigtas vyksmas

juslė – ką seniau vadinau jusnimi, būtent: akis, ausis ir t.t.

jusmas, pojūtis, jausmas – eilė aiškėjančių sąmonės turinių

lieslė – juslė, kuri palytėjimu paima įspūdį (J.G.)

lytis – pavidalas, lot. žodžiu forma, vok. žodžiu Gestalt

magėti – nuovoka pagauti pomėgį

maginti – vilioti, raginti, pritraukti

magumas – jusmų srities pomėgis

nuovoka – geidavimo, nuotaikos sąmonė

nūsmas – juslėmis patiriamas patenkinimas

omė – tat, ką reiškia vok. iš lotynų paimtas žodis Instinkt

orus – didingai reikšmingas

orumas – dvasinis didumas

pastapas — tat, ką reiškia lot. kolumna, kas ir vadinama svetimu žodžiu piliorium

pradininkas – naujo darbo pramanytojas

siekti, sieka, sieko ką – ranka pasiekti

siekti, siekia, siekė ko – pasistengti tikslui artintiesi. (Taip mane mokino kelios Prūsijos lietuvės, man vienaip tariant abi prasmi, kaip iš Lietuvos raštų tai įpratau.)

siųslys – siunčiamasis

spuogas, spugis – tat, ką lot. žodis punktum reiškia

šmėkšėjimas  neaiškus pasivaidinimas, vok. Erscheinung

vaidinys – kas vaidinama

vaizdinys – ką žmogus sąmonėje vaizduojasi

veikslys – kas veikia, veiksnys

vienetas – nedalinamas dalykas

vienetiškumas – asmeniškumo savingumas, vok. pagal lotynų žodį: Individualitat

vyksnys – vyksmo davinys, lot. factum, faktas

visata – viskas, kas regima yra, lot. universum

visuma – viskas, kas sudaro dalyką

turinys – kas dalyką pildo

turiningas – kas yra didžio turinio

tūris – kas sudaro dalyko vertę

turingas – kas yra aukštos vertės

Rašydamas ginšas, klausau pamokinimo, kurį man suteikė Prūsijos lietuvių senutė, stebėdamosi, kad sakydavau ginčas.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Sąmonė